Tags:
Node Thumbnail

Wise หรือชื่อเดิมคือ TransferWise บริษัทฟินเทคพัฒนาระบบโอนเงินข้ามประเทศเตรียมเข้าตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนแล้ว โดย Wise จะใช้วิธีเข้าตลาดแบบ Direct Listing คือไม่มีการออกจำหน่ายหุ้นไอพีโอเพื่อเพิ่มทุน

TransferWise ก่อตั้งขึ้นในปี 2011 และรีแบรนด์มาเป็น Wise เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา โดยจากข้อมูลของปีงบประมาณล่าสุดเผยว่า รายได้ของ Wise เพิ่มขึ้นจาก 303 ล้านปอนด์เป็น 421 ล้านปอนด์ และมีกำไร 41 ล้านปอนด์ก่อนหักภาษี ซึ่ง Wise เป็นบริษัทที่ทำกำไรมาแล้วตั้งแต่ปี 2017

ปัจจุบัน Wise มีลูกค้าแอคทีฟที่โอนเงินข้ามประเทศราว 5 พันล้านปอนด์ในทุก ๆ เดือน ซึ่งนอกจากจะให้บริการบนแพลตฟอร์มของตัวเองโดยตรงแล้ว Wise ยังให้บริการผ่านแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามอีก เช่น Monzo หรือ N26 รวมถึงมีบริการบัญชีและบัตรเดบิตหลายสกุลเงินให้ใช้งาน มีคู่แข่งสำคัญคือ MoneyGram และ Western Union

การนำหุ้นเข้าตลาดหลักทรัพย์แบบ Direct Listing จะไม่มีการระดมทุนด้วยการออกหุ้นไอพีโอเสนอขายสู่สาธารณะ วัตถุประสงค์หลักคือการเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งช่วงหลังมีบริษัทเทคโนโลยีใช้วิธีเข้าตลาดแบบ DIrect Listing กันอยู่บ้าง เช่น Slack และ Spotify ซึ่ง Wise น่าจะเป็นบริษัทเทคโนโลยีแรกที่เลือกเข้าตลาดหุ้นลอนดอนด้วยวิธี Direct Listing โดย Wise มองว่าไม่จำเป็นต้องเพิ่มทุนเพราะบริษัททำกำไรได้อยู่แล้ว จึงเลือกวิธีนี้เพราะไม่มีค่าใช้จ่ายในการระดมทุนเหมือนกับการไอพีโอ

ที่มา - TechCrunch, The Guardian

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: kyle
Android
on 19 June 2021 - 12:38 #1213130

โอนเงินกลับบ้าน ถุกเดือน