Tags:
Node Thumbnail

Michael Dell ซีอีโอของ Dell Technologies ให้สัมภาษณ์ถึงแผนการแยกหุ้นของ Dell กับ VMware ที่จะทำให้ VMware เป็นอิสระจาก Dell อีกครั้ง (EMC ซื้อ VMware ในปี 2003 แล้วนำหุ้นบางส่วนมาขาย IPO ก่อนที่ EMC จะถูก Dell ซื้อในปี 2016)

เขาให้เหตุผลว่าการที่ VMware เป็นอิสระจาก Dell ทำให้ทั้งสองบริษัทมีอิสระในการเลือกโซลูชันมากขึ้น โดย Dell จะยังเลือกใช้โซลูชันของ VMware ต่อไปในหลายส่วน แต่ก็เปิดโอกาสให้ทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์รายอื่นได้ด้วย

เขายังพูดถึงแนวทางของ Dell หลังจากนี้ว่าจะขยายไปยังตลาด edge computing, ตลาดโทรคมนาคมที่มี 5G และแนวทางการให้บริการแบบ IT-as-a-Service ที่ใช้แบรนด์ Apex ทำตลาด

ที่มา - CRN

No Description

Get latest news from Blognone