Tags:
Node Thumbnail

หน่วยงานกำกับดูแลในสหภาพยุโรปคือ European Commission และหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนในสหรัฐคือ SEC ได้อนุมัติดีลไมโครซอฟท์ซื้อ ZeniMax บริษัทแม่ของ Bethesda เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ยังไม่ชัดเจนว่าไมโครซอฟท์ต้องผ่านด่านการอนุมัติซื้อกิจการจากหน่วยงานอื่นๆ หรือในประเทศอื่นๆ อีกแค่ไหน แต่ VentureBeat รายงานว่าไมโครซอฟท์มีกำหนดแถลงข่าวออนไลน์เรื่องนี้ในวันที่ 11 มีนาคมนี้ ซึ่งอาจเป็นประกาศว่ากระบวนการซื้อ ZeniMax เสร็จสมบูรณ์แล้ว

ที่มา - European Commission, IGN, VentureBeat

Get latest news from Blognone