Tags:
Node Thumbnail

กูเกิลประกาศเพิ่ม Sleep API ในชุดพัฒนา Activity Recognition API บน Android เพื่อใช้เข้าถึงข้อมูลตรวจจับการนอนหลับของผู้ใช้งาน สำหรับนำไปพัฒนาแอปด้านสุขภาพ

ข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้มีสองส่วนคือ ข้อมูลระดับการนอนหลับในช่วงกำหนดเวลา และข้อมูลการนอนหลับแต่ละวัน เมื่อตรวจจับการตื่นนอนได้ โดยอาศัยเซ็นเซอร์ตัววัดแสงและการเคลื่อนไหวในอุปกรณ์ ทั้งนี้ผู้ใช้งานต้องอนุญาตให้เข้าถึง Physical Activity Recognition จึงจะสามารถเก็บข้อมูลนี้ได้

กูเกิลบอกว่า Sleep API นี้ช่วยให้การเก็บข้อมูลนอนหลับผ่านอุปกรณ์ทำได้ง่ายขึ้น จากเดิมที่ต้องใช้การรวมข้อมูลผ่านหลายแอปและเครื่องมือ ส่งผลต่อแบตเตอรี่อุปกรณ์

Sleep API เปิดให้นักพัฒนาใช้งานแล้วในอัพเดตล่าสุดของบริการ Google Play

ที่มา: Android Developers Blog ผ่าน 9to5Google

alt="Sleep API"

Get latest news from Blognone