Tags:
Node Thumbnail

หลังศาลอังกฤษปัดตกคำร้องของสหรัฐ ไม่อนุญาตให้ส่งตัว Julian Assange ไปสหรัฐ ล่าสุดกระทรวงยุติธรรมสหรัฐยืนยันว่าจะไม่ยอมแพ้และจะผลักดันจนอังกฤษยอมส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน

อย่างไรก็ตาม ท่าทีล่าสุดของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐในยุค Biden ถือว่าสวนทางกับในยุคของ Obama ที่มองว่า Wikileaks เป็นเสรีภาพในการแสดงออกตามการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งแรก (the First Amendment)

ที่มา - Reuters

ภาพจาก shutterstock

Get latest news from Blognone

Comments

By: Saturn on 11 February 2021 - 12:35 #1198570

อย่าให้เขาเป็นอะไร ไม่อย่างนั้น จะไม่มีใครกล้าออกมาแฉอีก