Tags:
Node Thumbnail

Raja Koduri หัวหน้าฝ่ายสถาปัตยกรรมของอินเทล (ที่ย้ายมาจาก AMD ในปี 2017) โพสต์ภาพถ่ายของจีพียู Xe HPC โค้ดเนม Ponte Vecchio สำหรับใช้ในซูเปอร์คอมพิวเตอร์ ที่เคยออกข่าวว่าจะใช้กระบวนการผลิต 7 นาโนเมตร

ภาพนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของอินเทล ที่สามารถผลิตชิป 7 นาโนเมตรได้จริงแล้ว (ส่วนในแง่จำนวนหรือความสามารถในการผลิต ก็อีกเรื่องนึง) โดยเว็บไซต์ Wccftech ได้ข้อมูลมาว่า Ponte Vecchio เป็นการผสมผสานชิปจาก 3 แหล่งคือ

ตามแผนของอินเทล Ponte Vecchio จะออกขายได้จริงช่วงปลายปี 2021 (หรือต้นปี 2022) แม้อาจไม่เร็วทันใจแฟนๆ แต่อย่างน้อยการเห็นภาพชิปของจริงๆ มาแล้วก็เป็นสัญญาณว่า 7nm ไม่ไกลเกินฝัน

ภาพแผนผังชิป (อย่างไม่เป็นทางการ) ของ Wccftech

No Description

ที่มา - Wccftech, Notebookcheck

Get latest news from Blognone