Tags:
Node Thumbnail

เมื่อปีที่แล้ว Uber ประกาศเข้าซื้อบริษัท Autocab บริการทำ SaaS สำหรับอุตสาหกรรมแท็กซี่และรถเช่าส่วนตัว ล่าสุดตอนนี้ Competition and Markets Authority หรือ CMA ของสหราชอาณาจักรกำลังเริ่มสอบสวนดีลนี้ว่ามีผลทำให้ลดการแข่งขันอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่

Autocab เป็นบริษัทให้บริการเครื่องมือแก่แท็กซี่ตั้งแต่ปี 1991 แต่ช่วงหลังมาบริษัทพัฒนาแพลตฟอร์มชื่อว่า iGo Everywhere เป็นบริการ SaaS สำหรับจองเวลาแท็กซี่โดยผู้ให้บริการแท็กซี่สามารถใส่โลโก้ของตัวเองเข้าไปในแอปของ Autocab ได้ ดังนั้นแพลตฟอร์มนี้จึงเป็นเหมือนแอปเรียกรถเพื่อผู้ขับรถแท็กซี่รายย่อยที่ไม่มีทรัพยากรในการทำแอปเองก็สามารถให้บริการเหมือนกับ Uber ได้

Uber ระบุว่าการเข้าซื้อครั้งนี้ Autocab จะยังคงเป็นอิสระจากบริษัท บอร์ดของตัวเอง และยังคงให้บริการเทคโนโลยีเพื่อแท็กซี่ต่อไป แต่ตัว iGo เองเป็นส่วนที่น่ากังวลว่าจะถูกนำไปรวมกับ Uber ซึ่ง CMA จะสอบสวนว่าดีลนี้มีผลต่อการแข่งขันหรือไม่ โดยเฉพาะในส่วนของซัพพลายของซอฟต์แวร์เรียกรถแท็กซี่ต่อบริษัทแท็กซี่ในประเทศ รวมถึงผลกระทบซึ่งอาจเกิดขึ้นต่อผู้บริโภคหลังควบกิจการด้วย

ที่มา - Engadget, gov.uk

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: sian
Windows PhoneAndroidWindows
on 30 January 2021 - 10:03 #1196997
sian's picture

กำลังเริมสอบสวน...

กำลังเริ่มสอบสวน...

By: nutmos
WriteriPhoneUbuntuWindows
on 30 January 2021 - 10:30 #1197004 Reply to:1196997

แก้ตามนั้นครับ