Tags:
Node Thumbnail

Elastic ผู้พัฒนาโครงการ Elasticsearch, Logstash, Kibana (หรือเรียกกับกว่า ELK) ประกาศเปลี่ยนไลเซนส์เวอร์ชั่น 7.11 ที่กำลังจะออกมา จากเดิมที่ให้เลือกระหว่าง Apache 2.0 และ Elastic License กลายเป็น SSPL หรือ Elastic License

SSPL เป็นสัญญาอนุญาตที่ MongoDB สร้างขึ้นเพื่อบังคับให้ผู้ให้บริการคลาวด์ที่นำโครงการไปให้บริการเป็นบริการคลาวด์ต้องเปิดเผยซอร์สโค้ดที่เกี่ยวข้องออกมาด้วย สัญญาอนุญาตแบบนี้ถูกออกแบบมาเพราะ MongoDB ไม่พอใจที่ AWS นำ MongoDB ไปให้บริการเป็นบริการคลาวด์ในชื่อ DocumentDB และกลายเป็นคู่แข่งโดยตรงกับบริการคลาวด์ของ MongoDB เอง กรณีของ Elastic นี้ก็มีปัญหาแบบเดียวกันเพราะ AWS ก็เปิดบริการ Amazon Elasticsearch Service มาแข่งเช่นกัน

MongoDB เคยส่ง SSPL ให้ Open Source Initiative พิจารณาว่าเข้านิยามความเป็นโอเพนซอร์สหรือไม่ แต่มีข้อโต้แย้งกันเนื่องจากไลเซนส์ไปจำกัดการใช้งานของผู้ใหับริการคลาวด์ ทาง MongDB จึงถอนการขอให้ OSI รับรองว่าเป็นโอเพนซอร์สไป

ก่อนหน้านี้ Elastic เคยจำกัดฟีเจอร์ใหม่ๆ ให้อยู่ในเวอร์ชั่นฟรีแต่ไม่ใช่โอเพนซอร์ส โดยเฉพาะฟีเจอร์การเชื่อมต่อเข้ารหัส TLS ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานความปลอดภัยสูง แต่ AWS ก็ดึงโครงการไปพัฒนาปลั๊กอินมาทดแทนในชื่อโครงการ Open Distro for Elasticsearch (ODFE) ทุกวันนี้ AWS ยังคงดึงโค้ดส่วนที่เป็นไลเซนส์ Apache 2.0 ไปพัฒนาฟีเจอร์เพิ่มเติมให้ใกล้เคียงเวอร์ชั่นเสียเงินของ Elasticsearch เช่น Alerting (ส่งข้อความแจ้งเตือนเมื่อค่าที่ตรวจสอบเกินกำหนด), Machine Learning (ตรวจสอบความผิดปกติของระบบโดยไม่มีเงื่อนไขชัดเจน)

ที่ผ่านมา AWS พัฒนา ODFE โดยมีเวอร์ชั่นล้อไปกับ Elasticsearch เวอร์ชั่นโอเพนซอร์สเสมอ การเปลี่ยนไลเซนส์ครั้งนี้น่าจะบีบให้ AWS ต้อง fork โครงการอย่างเต็มรูปแบบ

ที่มา - Elastic Blog

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: Architec
ContributorWindows PhoneAndroidWindows
on 15 January 2021 - 15:57 #1194398

Elastic License กลายเป็น SSPL หรือ Elastic License

Server Side Public License?

By: lew
FounderJusci's WriterMEconomicsAndroid
on 15 January 2021 - 16:44 #1194412 Reply to:1194398
lew's picture

ครับ ก็ให้เลือกเอาระหว่าง SSPL กับ Elastic License


lewcpe.com, @wasonliw