Tags:
Node Thumbnail

Elastic ผู้พัฒนาโครงการ Elasticsearch, Logstash, Kibana (หรือเรียกกับกว่า ELK) ประกาศเปลี่ยนไลเซนส์เวอร์ชั่น 7.11 ที่กำลังจะออกมา จากเดิมที่ให้เลือกระหว่าง Apache 2.0 และ Elastic License กลายเป็น SSPL หรือ Elastic License

SSPL เป็นสัญญาอนุญาตที่ MongoDB สร้างขึ้นเพื่อบังคับให้ผู้ให้บริการคลาวด์ที่นำโครงการไปให้บริการเป็นบริการคลาวด์ต้องเปิดเผยซอร์สโค้ดที่เกี่ยวข้องออกมาด้วย สัญญาอนุญาตแบบนี้ถูกออกแบบมาเพราะ MongoDB ไม่พอใจที่ AWS นำ MongoDB ไปให้บริการเป็นบริการคลาวด์ในชื่อ DocumentDB และกลายเป็นคู่แข่งโดยตรงกับบริการคลาวด์ของ MongoDB เอง กรณีของ Elastic นี้ก็มีปัญหาแบบเดียวกันเพราะ AWS ก็เปิดบริการ Amazon Elasticsearch Service มาแข่งเช่นกัน

Tags:
Node Thumbnail

Elastic ผู้พัฒนาโครงการโอเพ่นซอร์ส ELK Stack ประกาศปรับสถาปัตยกรรมของ Kibana ครั้งใหญ่ หลังจากที่เปิดตัวมาแล้วราว 5 ปี

Kibana เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์พร้อม UI สำหรับเสิร์ช, วิเคราะห์ข้อมูล และจัดการรายละเอียดต่าง ๆ ของ Elasticsearch ซึ่งภายใต้ Kibana คือโครงการ JavaScript ที่ใช้เทคโนโลยีหลากหลาย เช่น Angular.js, Express, RequireJS, Hapi.js

ปัญหาคือตอนนี้โค้ดของตัว Kibana เป็นรูปแบบ monolith ทำให้โครงการทำงานได้ช้าลง ทางโครงการเริ่มหันมาสนใจการพัฒนาในรูปแบบไมโครเซอร์วิสที่กำหนด scope ของทีมย่อย ๆ ให้แต่ละคนทำงานได้เร็วขึ้น และคุยกันในรูปแบบ API แทน