Tags:
Node Thumbnail

Elastic ผู้พัฒนาโครงการโอเพ่นซอร์ส ELK Stack ประกาศปรับสถาปัตยกรรมของ Kibana ครั้งใหญ่ หลังจากที่เปิดตัวมาแล้วราว 5 ปี

Kibana เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์พร้อม UI สำหรับเสิร์ช, วิเคราะห์ข้อมูล และจัดการรายละเอียดต่าง ๆ ของ Elasticsearch ซึ่งภายใต้ Kibana คือโครงการ JavaScript ที่ใช้เทคโนโลยีหลากหลาย เช่น Angular.js, Express, RequireJS, Hapi.js

ปัญหาคือตอนนี้โค้ดของตัว Kibana เป็นรูปแบบ monolith ทำให้โครงการทำงานได้ช้าลง ทางโครงการเริ่มหันมาสนใจการพัฒนาในรูปแบบไมโครเซอร์วิสที่กำหนด scope ของทีมย่อย ๆ ให้แต่ละคนทำงานได้เร็วขึ้น และคุยกันในรูปแบบ API แทน