Tags:
Node Thumbnail

ช่วงหลังเราเห็นโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับแรงงานทั่วโลก เพื่อให้มีทักษะตรงกับที่ตลาดแรงงานต้องการ ล่าสุด ไมโครซอฟท์ประเทศไทย มีโครงการ "โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อการจ้างงาน" ตั้งเป้ายกระดับแรงงานไทย 250,000 ตำแหน่ง ภายในเดือนตุลาคม 2564

ไมโครซอฟท์ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรหลายราย ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ยูเนสโก จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) และมูลนิธิกองทุนไทย จัดโครงการอบรมทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ ดังนี้

  • ไมโครซอฟท์ประเทศไทย ทำเนื้อหาการอบรม วิดีโอ คู่มือภาษาไทย ของการใช้โปรแกรม Microsoft Office, Power BI, Power App ให้กับวิทยากรของหน่วยงานพันธมิตร จัดติวสอบ Microsoft Office Specialist สาขา Excel เพื่อปูทางสู่อาชีพนักวิเคราะห์ข้อมูลและนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
  • depa พัฒนาเว็บไซต์ digitalskill.org เป็นพื้นที่เรียนรู้ออนไลน์, พัฒนาแหล่งหางาน JobD2U
  • กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อบรมทักษะดิจิทัลให้กับบุคลากรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อไปขยายผลให้กลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ
  • กศน อบรมทักษะดิจิทัลให้ครูของสำนักงาน กศน ไปส่งต่อกลุ่มเป้าหมาย 186,000 คน ทั่วประเทศ
  • สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สนับสนุนให้มีใบรับรองด้าน Digital Literacy
  • JobsDB อบรมด้านการเตรียมความพร้อมก่อนสมัครงาน บนแพลตฟอร์ม JobsDB
  • UNESCO ร่วมมือกับ กศน อบรมครู และนำเนื้อหาของโครงการไปใช้บนแพลตฟอร์ม lll-olc.net
  • มูลนิธิกองทุนไทย เป็นตัวกลางบริหารจัดการโครงการ ประสานงานกับทุกองค์กรเครือข่าย

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อเข้ารับการอบรมได้ฟรี ผ่านช่องทางของ กศน, สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน, สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานใกล้บ้าน และเว็บไซต์ของพันธมิตรต่างๆ ข้างต้น

ตัวอย่างคอร์สของไมโครซอฟท์บนเว็บไซต์ digitalskill.org ของ depa

No Description

No Description

ที่มา - Microsoft Thailand, ลิงก์รวมวิดีโอของ กศน

Get latest news from Blognone

Comments

By: aduly
Windows PhoneAndroidWindows
on 17 December 2020 - 14:34 #1190249

คือหมายถึงว่า ถ้าเป็น web ของ Depa คือเรียน Online ไช่หรือเปล่าครับ แล้วถ้าอบรมที่ กศน หรือ กรมแรงงาน ก็ไปอบรมถึงที่

By: mk
FounderAndroid
on 17 December 2020 - 16:01 #1190278 Reply to:1190249
mk's picture

กศน มีออนไลน์อยู่ลิงก์สุดท้ายครับ