Tags:
Node Thumbnail

Google เปิดตัว Lending DocAI บน Google Cloud Platform เป็นโซลูชันที่นำ AI มาช่วยพิจารณาและประเมินข้อมูลของผู้กู้อย่างเช่น เงินเดือนและสินทรัพย์จากเอกสาร ซึ่งเป็นกระบวนการที่ช้าและกินเวลามาก

Lending DocAI ใช้ API ของ Document AI ที่เป็นบริการอ่านและวิเคราะห์เอกสารหรือรูป โดย Lending DocAI เปิดให้ใช้งานในเวอร์ชันพรีวิวแล้ว

ที่มา - Google Cloud Blog

No Description

Get latest news from Blognone