Tags:
Node Thumbnail

ช่วงเช้าวันนี้ มีบริการคลาวด์ของไมโครซอฟท์ใช้งานไม่ได้ดังนี้

  • Microsoft 365 ตั้งแต่ Office.com, Outlook.com, Microsoft Teams, Power Platform, Dynamics 365 โดยไมโครซอฟท์แจ้งว่าผู้ใช้ที่ล็อกอินไปแล้ว (และเซสชันยังค้างอยู่) ยังสามารถใช้งานต่อได้ แต่ผู้ใช้ใหม่จะล็อกอินไม่ได้
  • Azure มีปัญหาที่บริการล็อกอิน Azure AD ล่มทั่วโลกเช่นกัน แต่บริการอื่นของ Azure ยังใช้งานได้ตามปกติ

ไมโครซอฟท์รายงานปัญหานี้ผ่านโซเชียลของ Microsoft 365 และ Azure แล้ว ขณะที่เขียนข่าวนี้ ระบบทั้งสองตัวยังไม่สามารถใช้งานได้

หน้าจอแสดงสถานะของ Microsoft 365

No Description

ที่มา - The Register

Get latest news from Blognone