Tags:
Node Thumbnail

กรรมการการแข่งขันทางการค้าและการปกป้องผู้บริโภคออสเตรเลีย (Australian Competition and Consumer Commission - ACCC) ออกเอกสารขอข้อมูลและความเห็นต่อสภาพการแข่งขันของตลาดแอปพลิเคชั่น ที่มีกูเกิลและแอปเปิลครองตลาดส่วนใหญ่

เอกสารมีทั้งส่วนปูพื้นภาพรวมอุตสาหกรรมและคำถามถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม โดย ACCC ต้องการหาข้อมูลใน 8 ประเด็นได้แก่

  1. กูเกิลและแอปเปิลมีแรงจูงใจในการขายพ่วงบริการอื่นๆ เข้ากับบริการแอปสโตร์ของตัวเองหรือไม่ หากมีแล้วจะมีผลต่อผู้บริโภคและธุรกิจอย่างไรบ้าง
  2. ผลกระทบจากการที่กูเกิลและแอปเปิลมีบทบาทหลายส่วนพร้อมกัน โดยเป็นทั้งผู้พัฒนาแอป, ผู้พัฒนาระบบปฎิบัติการ, ผู้ผลิตอุปกรณ์ ไปพร้อมกับเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ จากคู่แข่ง สภาพเช่นนี้กระทบต่อการแข่งขันจากผู้พัฒนาแอปภายนอกหรือไม่
  3. ผลกระทบของเงื่อนไข และค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมถึงค่าธรรมเนียม In-App Purchase ที่เก็บจากผู้พัฒนาแอป
  4. ผลกระทบของค่าธรรมเนียมกับการสร้างนวัตกรรม
  5. กระบวนอนุญาตนำแอปขึ้นสโตร์มีผลกระทบต่อผู้พัฒนาและผู้บริโภคอย่างไรบ้าง
  6. กระบวนการเรียงลำดับแอปในสโตร์ทำอย่างไร
  7. กระบวนการเก็บข้อมูลผู้ใช้แอปสโตร์ มีการใช้งานโดยผู้ให้บริการสโตร์เองหรือไม่ และแจ้งผู้ใช้เพียงพอหรือไม่ว่าเก็บข้อมูลอะไรบ้าง
  8. แอปสโตร์มีกระบวนการปกป้องผู้ใช้จากแอปอันตรายเพียงพอหรือไม่

ทาง ACCC ระบุว่าการสำรวจครั้งนี้เป็นเพียงการหาข้อมูลเพื่อออกรายงานเสนอต่อกระทรวงการคลัง (Treasurer) แต่ผลต่อเนื่องจากรายงานอาจจะเป็นการออกคำสั่งจาก ACCC ด้วยอำนาจตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า ไปจนถึงการแนะนำให้รัฐบาลตรากฎหมายใหม่เพื่อแก้ปัญหา โดยตัวรายงานจะออกตัวจริงเดือนมีนาคม 2021

ที่มา - ACCC

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: sian
Windows PhoneAndroidWindows
on 8 September 2020 - 21:37 #1174822
sian's picture

ป้องป้อง > ปกป้อง

By: ppJr
iPhoneAndroidUbuntu
on 9 September 2020 - 00:19 #1174838

บันเทิงกันจริง ๆ
เชียร์ให้แอปเปิลแพ้ครั้งนี้

By: paween_a
Android
on 9 September 2020 - 09:14 #1174877
paween_a's picture

จัดให้หนัก ๆ หน่อยเหอะ เผื่อคนบ้านเราจะได้เบิกเนตรกันบ้าง