Tags:
Node Thumbnail

Google Meet for G Suite for Education อัพเดตใหม่ ปิดไม่ให้คนที่ไม่ล็อกอินเข้าบัญชีกูเกิลเข้าร่วมประชุมเป็นค่าตั้งต้น ป้องกันการแชร์ลิงค์ประชุมไปสู่สาธารณะ หากแอดมินที่สร้างห้องประชุมต้องการปิดการใช้งานนี้ ต้องติดต่อไปที่ G Suite support เท่านั้น

ช่วงโรคระบาด มีปรากฏการณ์ Zoomboming ที่มีคนนอกเข้ามาป่วนการประชุมผ่าน Zoom ส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อความเป็นส่วนตัว จน Zoom ต้องออกมายกเครื่องความปลอดภัยครั้งใหญ่ จนหลายหน่วยงานและโรงเรียนต้องแบนการใช้ Zoom

No Description

ที่มา - Engadget

Get latest news from Blognone