Tags:
Node Thumbnail

Visual Studio Code มีส่วนขยายยอดนิยมสามภาษา ได้แก่ Python, C/C++, และ C# โดยไมโครซอฟท์รับนักพัฒนาส่วนเสริมภาษา Python มาร่วมงานตั้งแต่ปี 2007 และตอนนี้ก็หันมาพัฒนาเซิร์ฟเวอร์ภาษาใหม่ในชื่อ Pylance โดยระบุว่าประสิทธิภาพจะดีขึ้น, รองรับการตรวจสอบชนิดตัวแปร, และสามารถอิมพอร์ตโมดูลอัตโนมัติ

เซิร์ฟเวอร์ภาษา เป็นส่วนขยายชนิดพิเศษของ VS Code ที่ให้บริการการรองรับภาษากับโปรแกรมแก้ไขโค้ด โดยไมโครซอฟท์กำหนดโปรโตคอลของฟีเจอร์ต่างๆ เพื่อเปิดให้ตัวแก้ไขโค้ดไม่ว่าจะเป็น VIM หรือ Visual Studio ก็สามารถรองรับภาษาได้เหมือนกันหากรองรับโปรโตคอลนี้ โดยตัวโปรโตคอลรองรับฟีเจอร์เช่น การเติมโค้ด (code completion), การวิเคราะห์ความผิดพลาด, จัดรูปแบบโค้ด เป็นต้น

No Description

Pylance สามารถอ่านไฟล์ type-stub (ไฟล์ .pyi) เพื่อวิเคราะห์ชนิดตัวแปรแต่ละตัวพร้อมกับวิเคราะห์ชนิดตัวแปรในโค้ดได้ ทำให้สามารถเสนอตัวเลือกเติมโค้ดได้แม่นยำและเร็วขึ้น โดยตัว Pylance เองมาพร้อมกับ type-stub ของโมดูลยอดนิยมจำนวนหนึ่งในตัว

ตัวนักพัฒนาสามารถเลือกเซิร์ฟเวอร์ภาษาได้จากคอนฟิกของส่วนขยาย Python อีกที หรือหากลง VS Code ใหม่แล้วติดตั้ง Pylance ตัวติดตั้งก็จะติดตั้งส่วนขยาย Python ให้เอง

ที่มา - Microsoft

Get latest news from Blognone

Comments

By: raykung
ContributorWindows
on 5 July 2020 - 01:59 #1165978

ภิเศษ -> พิเศษ