Tags:
Node Thumbnail

Cheng Wei ซีอีโอ Didi Chuxing แอปเรียกรถจีน เผยว่าคนกลับมาใช้บริการเรียกรถมากเท่ากับก่อนจะเกิดโรคระบาดแล้ว หลังจากซบเซาลงไปเพราะมาตรการกักตัว ปิดเมือง โดยมียอดเรียกใช้งานต่อวัน 30 ล้านครั้ง เป็นยอดใช้บริการ bike-sharing 10 ล้านครั้ง

แม้สถานการณ์บริการเรียกรถในจีนจะกลับมาดีขึ้น แต่ในต่างประเทศยังคงซบเซา ซึ่ง Didi Chuxing เปิดบริการในประเทศนอกจีนด้วยคือ ญี่ปุ่น, ออสเตรเลีย และประเทศในแถบละตินอเมริกา โดยโฆษกบริษัทพบว่ายอดใช้บริการตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมายังฟื้นตัวในระดับต่ำ

No Description
ภาพจาก Didi Chuxing

ที่มา - Venture Beat

Get latest news from Blognone

Comments

By: sian
Windows PhoneAndroidWindows
on 9 June 2020 - 12:35 #1161909
sian's picture

ต่สงประเทศ > ต่างประเทศ

By: Sxton on 9 June 2020 - 13:08 #1161921

อ่าวจีนขับรถชิดขวาเหมือนอเมริกาเหรอ

By: hisoft
ContributorWindows PhoneWindows
on 10 June 2020 - 02:56 #1162015 Reply to:1161921
hisoft's picture

จะเรียกว่าเหมือนเมกาก็... เรียกว่าเหมือนสากลโลกแล้วกันนะครับ 😂

No Description

By: KuLiKo
ContributoriPhoneWindows PhoneAndroid
on 9 June 2020 - 13:45 #1161925

คือมันเยอะเท่าเดิมหรือปกติมันน้อยอยู่แล้วครับ...

By: terdsak.s on 9 June 2020 - 14:09 #1161930 Reply to:1161925

ถถถถถ

By: PH41
ContributorAndroidUbuntuWindows
on 9 June 2020 - 15:21 #1161947 Reply to:1161925
PH41's picture

ตอนนี้อาจจะยังไม่กลับมาปกติ เลยอาจจะปล่อยข่าว ให้คนกล้าใช้มากขึ้น

By: gosol
AndroidWindows
on 9 June 2020 - 18:31 #1161983
gosol's picture

เพิ่งรู้จักชื่อตอนอ่านข่าวนี้นี่ล่ะ