Tags:
Node Thumbnail

NetApp ประกาศซื้อกิจการ Spot บริษัทด้านจัดการระบบคลาวด์และทรัพยากรบนคลาวด์ให้ประหยัดค่าใช้จ่าย โดยไม่เปิดเผยมูลค่า

ผลิตภัณฑ์หลักของ Spot เรียกว่า Cloud Analyzer เป็นซอฟต์แวร์วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานคลาวด์ และปรับแต่งวิธีการใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (จากทรัพยากรที่จองไว้เกิน หรือจองไว้แต่ไม่ได้รันงานจริง) เพื่อประหยัดค่าคลาวด์ลง สามารถใช้ได้กับคลาวด์ข้ามค่าย ทั้ง AWS, Azure, GCP และเวิร์คโหลดหลายรูปแบบ

No Description

Spot ยังมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ autoscaling, reserved instance, serverless container ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ NetApp ในช่วงหลังที่เน้นตลาดซอฟต์แวร์คลาวด์มากขึ้น และหันมาทำตลาด Kubernetes เพิ่มเติมจากการขายสตอเรจเพียงอย่างเดียว

NetApp ระบุว่าตัวเองมีบริการ cloud data อยู่แล้ว การซื้อ Spot จะช่วยเติมเต็มสายผลิตภัณฑ์ด้าน compute management และ cost optimization เข้ามาด้วย โดย NetApp เรียกวิสัยทัศน์นี้ว่า "Application Driven Infrastructure" (ADI) และจะช่วยขยายโมเดล CI/CD มาเป็น Continuous Optimization (CO) ที่เน้นการปรับแต่งโครงสร้างพื้นฐานให้ดีที่สุดสำหรับแอพพลิเคชันที่มารันบนนั้น

No Description

ที่มา - NetApp, Spot

Get latest news from Blognone