Tags:
Node Thumbnail

COVID-19 ทำให้การออกไปเดทในสถานที่ต่างๆ เช่นร้านอาหาร ร้านกาแฟ ทำได้ยาก บริษัทหาคู่ในสิงคโปร์จึงหาทางออกด้วยการนำลูกค้ามาจัดเดทเสมือนจริงผ่านวิดีโอคอล และได้ผลตอบรับดี มีแนวโน้มการใช้งานเพิ่มขึ้น

ยกตัวอย่างเช่น Kopi Date บริการหาคู่ที่ให้คนมาเจอกันตามร้านกาแฟสวยๆ (ให้บริการทั้งคนโสดและคู่รัก) ก็หันมาเปิดบริการ Date From Home ให้ลูกค้าเดทผ่านวิดีโอคอล Whereby ซึ่งบริษัทจะมีไกด์ไลน์ให้ผู้ใช้งานเริ่มต้นการคุยวิดีโอ ไม่ว่าจะเป็นการจัดไมค์ การเตรียมกาแฟให้เข้ากับธีมของบริการ เป็นต้น ผู้ก่อตั้งพบว่ามีคนที่ต้องการใช้บริการ Date From Home เพิ่มขึ้น 30% และล่าสุดเปิดบริการใหม่เป็น Midnight HTHT เดทจากที่บ้านตอนกลางคืน

ด้าน Lunch Actually อีกหนึ่งบริการหาคู่ของสิงคโปร์ก็จัดเดทผ่าน Zoom เนื่องจากใช้งานง่าย โดยบริษัทจะจัดประสานการเดทของลูกค้าเมื่อพบว่า match กันก็จะแนะนำลูกค้าให้ใช้งาน Zoom และปล่อยให้ทั้งสองคุยกัน

No Description
ภาพจาก Kopi Date

ที่มา - The Straits Times

Get latest news from Blognone