Tags:
Node Thumbnail

Zomato แพลตฟอร์มร้านอาหารและเดลิเวอรีรายใหญ่จากประเทศอินเดีย (ชนะ Uber Eats และซื้อธุรกิจในอินเดียจาก Uber) ประกาศปลดพนักงานออก 520 คนหรือ 13% ของพนักงานทั้งหมด รวมถึงลดเงินเดือนของพนักงานที่ยังเหลืออยู่ด้วย

Zomato บอกว่าได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และมาตรการปิดร้านอาหารของอินเดีย ทำให้รายได้หดหาย เขาคาดว่าร้านอาหารในอินเดียจะมีจำนวนลดลง 25-40% ในอีก 6-12 เดือนข้างหน้า จึงต้องปรับยุทธศาสตร์ของบริษัทให้ลดจำนวนประเทศที่ทำธุรกิจลง ลดค่าใช้จ่ายของบริษัทลงผ่านมาตรการต่างๆ เช่น ปิดสำนักงาน ลดเงินเดือน และปลดคน แต่ก็ยืนยันว่ายังมีเงินสดเหลือเฟือที่ธุรกิจไม่ล้มละลาย

พนักงานที่ถูกปลดออกจะได้เงินเดือน 50% และประกันสุขภาพต่อไปเป็นเวลานาน 6 เดือน รวมถึงยกโน้ตบุ๊กและโทรศัพท์มือถือของบริษัทให้เป็นของพนักงานเลย

Deepinder Goyal ซีอีโอของ Zomato ยืนยันว่าจะยังทำธุรกิจเดลิเวอรีต่อไป โดยเพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยมากขึ้น รวมถึงขยายบริการสั่งซื้อของสด (grocery delivery) ไปทั่วอินเดีย และขยายไปยังประเทศอื่นๆ ในแถบตะวันออกกลาง

ที่มา - Zomato, Economic Times

No Description

Get latest news from Blognone