Tags:
Node Thumbnail

แอปเปิลส่ง iOS 13.5 รุ่นทดสอบ โดยนับเป็นเวอร์ชั่นแรกที่มี Contact Tracing API ที่ออกแบบร่วมกับกูเกิลมาในตัว สำหรับผู้ใช้ทั่วไป ฟีเจอร์นี้จะมีชื่อว่า "COVID-19 Exposure Notification" โดยเป็นเมนูให้เปิดหรือปิดได้เอง

Contact Tracing API ที่ทั้งสองบริษัทออกแบบมาก็มีการปรับปรุงเวอร์ชั่นย่อยไปก่อนหน้านี้ โดยเพิ่มข้อมูลความแรงสัญญาณและระยะเวลาที่โทรศัพท์เข้าใกล้กัน ทำให้หน่วยงานสาธารณสุขสามารถจำกัดกลุ่มเสี่ยงที่ควรแจ้งเตือนโดยสร้างเงื่อนไขเองได้

ตัว iOS ออกมาพร้อม Xcode 11.5 Beta ที่ติด SDK รองรับฟีเจอร์ Exposure Notification เช่นเดียวกัน ทำให้หน่วยงานที่ต้องการเตรียมความพร้อมพัฒนาแอปติดตามตัว น่าจะเริ่มได้ทันที

ที่มา - TechCrunch

Get latest news from Blognone