Tags:
Node Thumbnail

ช่วงโรค COVID-19 ระบาดทำให้หลายหน่วยงานตัดสินใจแจกหนังสือ และวิชาเรียนออนไลน์ต่างๆ สัปดาห์ให้ฝั่งผู้ให้บริการคลาวด์และซอฟต์แวร์ระดับองค์กรก็เริ่มออกมาเปิดให้บทเรียนฟรีกันแล้ว

  • SAP เปิดโครงการ openSAP และ SAP Young Thinkers Program ที่เป็นบทเรียนสำหรับเด็ก เช่น วิชาโปรแกรมมิ่งเบื้องต้น, และวิชาเรียนบางส่วนที่ SAP เคยเปิดให้เฉพาะมหาวิทยาลัยเข้าเรียนฟรีก็จะเปิดให้ทุกคนที่อายุเกิน 16 ปีเข้าเรียนได้ทั้งหมด
  • Oracle เปิดวิชาเรียนด้านคลาวด์และระบบฐานข้อมูล สำหรับเตรียมสอบใบรับรอง 6 ใบพร้อมกับสอบออนไลน์ได้ฟรี
  • Google Cloud เปิดวิชาเรียนกว่า 60 รายการบน 3 แพลตฟอร์ม Pluralsight, Coursera, และ Qwiklabs ที่เป็นบทเรียนแบบลงมือทำ โดยต้องลงทะเบียนก่อน

ทั้งสามรายการน่าจะทำให้คนดูแลระบบที่กำลังเรียนรู้ตลาวด์เข้าถึงบทเรียนที่เคยเสียเงินกันได้ง่ายขึ้นมาก ใครสำรวจแพลตฟอร์มไหนแล้วมีวิชาอะไรน่าเรียนเป็นพิเศษมาเล่ากันได้ครับ

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: sian
Windows PhoneAndroidWindows
on 5 April 2020 - 09:51 #1153516
sian's picture

สัปดาห์ให้ฝั่งผู้ให้บริการคลาวด์และซอฟต์แวร์ระดับองค์กรก็เริ่มออกมาเปิดให้บทเรียนฟรีกันแล้ว

สัปดาห์นี้ฝั่งผู้ให้บริการคลาวด์และซอฟต์แวร์ระดับองค์กรก็เริ่มออกมาเปิดให้เรียนฟรีกันแล้ว