Tags:
Node Thumbnail

Binance ตลาดซื้อขายเงินคริปโตรายใหญ่ ประกาศเข้าซื้อกิจการ CoinMarketCap เว็บรายงานราคาเงินคริปโต ที่ได้รับความนิยมในการอ้างอิง

เว็บ The Block รายงานมูลค่าของดีลนี้อยู่ราว 300 ล้านดอลลาร์ โดยเป็นการให้ผลตอบแทนในรูปของหุ้น Binance และเงินคริปโต BNB

Changpeng Zhao (CZ) ซีอีโอ Binance ระบุว่าการบริหารของ CoinMarketCap จะยังเป็นอิสระจาก Binance ไม่มีการแทรกแซงกัน เนื่องจาก CoinMarketCap ก็มีการรายงานข้อมูลราคาของ BNB ด้วย อย่างไรก็ตาม The Block ระบุว่า CoinMarketCap อาจเปลี่ยนรูปแบบบริการ จากที่หารายได้ด้วยโฆษณา มาเป็นระบบ subscription เพื่อซื้อฟีเจอร์ดูข้อมูลราคาเพิ่มเติมแทน

ที่มา: The Block และ Binance

alt="Binance x CoinMarketCap"

Get latest news from Blognone