Tags:
Node Thumbnail

อีกหนึ่งมาตรการในการช่วยลดการระบาดของแอปเปิล คือการสั่งให้พนักงานหน้าร้าน ไม่ว่าจะพาร์ทเนอร์หรือ Apple Store "เลิกแนะนำ" ให้ลูกค้าทดลองใช้งาน Apple Watch และ AirPods นอกเสียจากลูกค้าจะเป็นผู้ขอทดลองใส่เอง

ขณะที่มาตรการก่อนหน้านี้คือการเพิ่มพนักงานทำความสะอาดอุปกรณ์และติดตั้งเจลล้างมือเอาไว้ตามจุดต่าง ๆ ของร้าน โดยโฆษกแอปเปิลยืนยันว่ามีมาตรการที่ช่วยลดความหนาแน่นของลูกค้าภายในร้าน Apple Store อยู่แต่ไม่ได้ระบุว่ามาตรการนี้เป็นส่วนหนึ่งหรือไม่

ที่มา - Business Insider

No Descriptionภาพจากแอปเปิล

Get latest news from Blognone