Tags:
Node Thumbnail

กรมการขนส่งรัฐแคลิฟอร์เนีย (Department of Motor Vehicles - DMV) ประกาศกฎใหม่ที่อนุญาตให้บริษัทที่มีใบอนุญาต สามารถนำรถส่งของไร้คนขับ ที่มีระวางน้ำหนักไม่เกิน 10,0001 ปอนด์ (ราว 4.5 ตัน) สามารถวิ่งทดสอบบนถนนสาธารณะได้แล้ว

รถที่เข้าข่ายสามารถนำมาวิ่งได้ได้แก่รถยนต์ส่วนบุคคล, รถบรรทักปิ๊คอัพขนาดกลางและรถตู้บรรทุก โดยจะต้องทำตามกฎระเบียบและเงื่อนไขเดียวกันกับที่บังคับใช้กับรถไร้คนขับที่วิ่งรับส่งผู้โดยสาร

ที่มา - DMV via ZDNet

รถบรรทุกไร้คนขับของ Volvo Truck

Get latest news from Blognone