Tags:
Node Thumbnail

ประเด็นเรื่องซีพียูอินเทลขาดตลาด เริ่มส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตพีซี จนทำให้แผนการส่งมอบสินค้าต้องเลื่อนออกไป และกระทบต่อผลประกอบการทางการเงินด้วย ก่อนหน้านี้ Dell ออกมายอมรับว่าได้รับผลกระทบ และระบุว่าจะแก้ไขด้วยการใช้ซีพียูจาก AMD มากขึ้น

ฝั่งผู้ผลิตเซิร์ฟเวอร์ตอนนี้มี Hewlett Packard Enterprise (HPE) ออกมายอมรับปัญหานี้เช่นกัน โดยซีอีโอ
Antonio Neri ให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์ The Register ว่าบริษัทต้องเลื่อนการส่งมอบเซิร์ฟเวอร์ในไตรมาส 4/2019 ออกไปบางส่วน

Neri ยังบอกว่าวงการคอมพิวเตอร์ต้องแย่งซีพียูกัน โดยขึ้นกับว่าใครสั่งซื้อก่อน และใครมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับอินเทล ซึ่ง HPE มีความสัมพันธ์อันดีกับอินเทลมายาวนาน

เขาให้ความเห็นเรื่องการใช้ซีพียูจากผู้ผลิตรายอื่น ทั้งจาก AMD และ ARM ว่า HPE ก็มีทำเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ซีพียูเหล่านี้ แต่สำหรับงานบางประเภทในองค์กรใหญ่ๆ จำเป็นต้องใช้ซีพียูที่ผ่านการรับรอง (certified) ว่ารันแอปพลิเคชันตัวนั้นได้ดี ทำให้การเปลี่ยนไปใช้งานไม่ง่ายนัก

ที่มา - The Register

No Description

Antonio Neri ภาพจาก HPE Facebook

Get latest news from Blognone