Tags:
Node Thumbnail

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนาระบบ Smart Connected Healthcare ร่วมกับ Cisco ผ่านศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีแพทยศาสตรศึกษาที่เพิ่งก่อตั้งขึ้น (Medical Technology Education Center – MTEC) ประกอบด้วยโซลูชั่นการแพทย์คือ Live surgery, Tele-consult

เป้าหมายของการสร้างศูนย์ MTEC คือเป็นแหล่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีการศึกษาทางการแพทย์ ให้นักศึกษาแพทย์ที่ไปประจำยังโรงพยาบาลร่วมสอนท้องถิ่นในภาคเหนือ 6 แห่ง (โรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลลำพูน โรงพยาบาลลำปาง โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลน่าน โรงพยาบาลแม่สอด)ได้เข้าถึงเนื้อหาอย่างเท่าเทียมกันผ่านระบบปรึกษาแพทย์ทางไกล, สอบออนไลน์พร้อมกันได้โดยไม่ต้องเดินทางเข้ามาที่คณะ นอกจากนี้ยังนำ Live surgery ถ่ายทอดสดการผ่าตัดด้วยระบบเสียงและภาพสมบูรณ์เข้ามาใช้ในการศึกษาประจำวันด้วย

ทางคณะมีการสาธิตการใช้งานให้ดู Blognone ได้เข้าร่วมด้วย จึงเก็บรูปภาพและรายละเอียดการทำงานของศูนย์ MTEC มาฝาก

No Description

Live surgery

ศูนย์ MTEC สาธิต Live surgery การผ่าตับเพื่อรักษามะเร็งแบบส่องกล้อง ถ่ายทอดสดอวัยวะภายในขึ้นจอและถ่ายทอดไปยังห้องเรียนได้ นักศึกษาสามารถถามคำถามไปยังแพทย์ได้ และแพทย์ก็สามารถตอบคำถามกลับมาได้ด้วย

จากภาพด้านล่างเป็นการใช้เครื่องมือผ่าตัด คว้านแบ่งตับออกเป็นสองข้างเพื่อหาก้อนมะเร็งและนำมันออก ภาพที่ได้เป็น full hd 1080p มองเห็นเส้นเลือดได้

No DescriptionNo Description

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า Live surgery เป็นเรื่องที่ทำกันเป็นเรื่องปกติในวงการการแพทย์ เช่น ใช้ในการประชุมวิชาการ, การวิจัย แต่เทคโนโลยีช่วยให้ประสิทธิภาพการถ่ายทอดสดสามารถทำได้เสถียร และง่ายใช้เวลาในการติดตั้งอุปกรณ์ภาพและเสียงน้อยลง นักศึกษาแพทย์ไม่ต้องเข้าไปยังห้องผ่าตัดจริงที่จำกัดจำนวนคน

No Description

ทางคณะแพทยศาสตร์ ระบุว่า จะใช้ Live surgery ถ่ายทอดไปยังโรงพยาบาลร่วมสอน สถาบันการศึกษา และสถาบันการแพทย์ เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้เห็นมุมมองการทำงาน การใช้อุปกรณ์การแพทย์ รวมทั้งประสบการณ์ในการผ่าตัดแบบเรียลไทม์เพื่อเป็นกรณีศึกษา และช่วยทำให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้

Tele-consult, Tele-education

ที่ศูนย์ MTEC ใช้โซลูชั่นประชุมทางไกล Intelligent Video Collaboration มาใช้ติดตามอาการของคนไข้โรงพยาบาลมหาราช เชียงใหม่ ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง มีความเป็นไปได้สูงจะเกิดอาการซ้ำและส่งผลต่อชีวิต โดยปล่อย url เชื่อมต่อให้เฉพาะคนไข้กลุ่มเสี่ยงก่อน

อย่างกรณีที่มีการสาธิตให้ดูคือ ญาติคนไข้ที่เป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจวิดีโอคอลเข้ามาเพราะคนไข้มีอาการเจ็บอกรุนแรง เจ้าหน้าที่จะแนะนำการรักษาเบื้องต้นก่อนจะส่งทีมฉุกเฉินไปยังบ้านคนไข้ภายใน 8 นาที กระบวนการนี้สามารถทำได้ไวกว่าโทรหาเบอร์ฉุกเฉินทั่วไป เพราะทางศูนย์ MTEC มีข้อมูลและประวัติคนไข้อยู่แล้ว สามารถแนะนำการรักษาเบื้องต้นได้โดยอาศัยข้อมูลการรักษานั้นๆ

นอกจากนี้ยังใช้ในการให้คำปรึกษาพยาบาลที่เข้าไปดูแลคนไข้กลุ่มเสี่ยงด้วย เมื่อคนไข้เกิดอาการผิดปกติและต้องการคำแนะนำจากแพทย์ ก็วิดีโอคอลเข้ามาหาทีมฉุกเฉินเพื่อประสานการช่วยเหลือไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียงได้

No Description

Intelligent Video Collaboration สามารถต่อยอดไปยังการเรียนการสอน เช่น การสัมภาษณ์วิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโทที่เป็นชาวต่างชาติ, การแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ทางการแพทย์ร่วมกับสถาบันการแพทย์ต่างประเทศ รวมถึงโรงเรียนแพทย์และสถาบันการแพทย์ภายในประเทศ

Get latest news from Blognone