Tags:
Node Thumbnail

ทีมวิศวกรด้าน AI ของ Facebook ได้เขียนบล็อกอธิบายเบื้องหลังการทำงานของส่วน Explore ใน Instagram ที่จะแนะนำโพสต์ที่ผู้ใช้งานแต่ละคนน่าจะสนใจ โดยมีประเด็นสำคัญหลายอย่าง

กระบวนการคัดเลือกโพสต์เพื่อมานำเสนอใน Explore แต่ละคนนั้น Facebook เรียกว่าผ่านตัวกรอง 3 ระดับ เริ่มต้นจากการนำโพสต์จำนวนหลายพันล้านโพสต์ มาจำแนกผ่านโมเดลมากกว่า 90 ล้านตัวแบบ โดยคัดเลือกโพสต์ที่ดีและเป็นเนื้อหาใหม่

alt="Instagram Explore"

จากนั้นเป็นการคัดเลือกโพสต์ให้ผู้ใช้แต่ละคน ที่น่าสนใจคือการเลือกนั้นเริ่มต้นที่ระดับบัญชีที่ผู้ใช้คนนั้นติดตาม และมีการกดไลก์หรือคอมเมนต์ แล้วจึงค้นหาต่อจากบัญชีที่มีลักษณะการโพสต์คล้ายกัน ขั้นตอนนี้จะทำให้กรองเหลือประมาณ 500 โพสต์ สำหรับผู้ใช้แต่ละคน

IG Model

ในกระบวนการสุดท้าย จะเป็นคัดออกอีก 3 รอบตามเงื่อนไข ซึ่งมีทั้งปัจจัยคุณภาพของตัวโพสต์เอง รวมกับความเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผู้ใช้คนนั้นสนใจ จนเหลือ 25 โพสต์ที่ดีที่สุดซึ่งจะแสดงในด้านบนสุดของ Explore

IG Explore

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จากที่มา

ที่มา: Facebook

Get latest news from Blognone

Comments

By: JPorsh
iPhoneWindowsIn Love
on 27 November 2019 - 08:53 #1138694
JPorsh's picture

เรากดตามช่างภาพไว้เยอะ แต่รูปใน Explorer มีแต่น้องหมา 55+ เพราะชอบไปกดไลค์ไว้