Tags:
Node Thumbnail

ฟีเจอร์เด่นอย่างหนึ่งของ Pixel 4 คือกล้องโหมดกลางคืน Night Sight สามารถถ่ายติดดวงดาวยามค่ำคืนได้ (ที่เราเรียกกันว่า astrophotography)

ในหน้าซัพพอร์ตของกูเกิลระบุว่า ฟีเจอร์ถ่ายท้องฟ้าตอนกลางคืนจะสามารถใช้ได้กับ Pixel 3 และ Pixel 3a ได้ด้วย โดยเป็นส่วนหนึ่งของ Night Sight ของกล้องอยู่แล้ว แต่ก็ระบุว่าถ้าต้องการให้ได้ผลลัพธ์ดีที่สุดก็จำเป็นต้องถ่ายด้วย Pixel 4

คำแนะนำอื่นของกูเกิลคือ ต้องถ่ายในสถานที่ซึ่งมืดมากๆ และควรใช้ขาตั้งกล้องหรือที่วางอื่นช่วยให้มั่นคง

ในหน้าซัพพอร์ตของกูเกิลยังให้ข้อมูลเรื่องกล้องว่า ฟีเจอร์การปรับ brightness/shadow แยกจากกัน จะมีเฉพาะใน Pixel 4 เท่านั้น

ที่มา - Google Support

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: Wang_Peter
iPhoneAndroid
on 16 October 2019 - 09:46 #1133435
Wang_Peter's picture

พวก android one จะได้ อะไรบ้าง?

By: qweret
AndroidWindowsIn Love
on 16 October 2019 - 10:15 #1133442 Reply to:1133435
qweret's picture

ไม่น่าจะได้อะไร android one ส่วนใหญ่ใช้กล้องของแบรนเอง

By: najpotter on 17 October 2019 - 06:56 #1133624

อยากรู้หลักการทำงานของมันอ่ะครับ

By: atmas
ContributorIn Love
on 17 October 2019 - 18:08 #1133726
atmas's picture

pixel 3 น่าซื้อมากตอนนี้


[S]