Tags:
Node Thumbnail

หลังการประกาศแบนและกดดันนานาชาติว่า Huawei เป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงผ่านอุปกรณ์ 5G มีเพียงไม่กี่ประเทศในยุโรปนำโดยเยอรมนี ที่ออกมาค้านท่าทีของสหรัฐอย่างเนือง ๆ ทั้งเรียกหาหลักฐานด้วย จนสหรัฐต้องขู่ผ่านกระบวนการทางการทูต

ถึงกระนั้นก็ดูเหมือนเยอรมนีจะไม่ได้สนใจคำขู่ของสหรัฐ ล่าสุดเตรียมผ่านกฎหมายที่ว่าด้วยการสร้างโครงข่าย 5G ในประเทศ ซึ่งไม่มีการห้ามหรือแบรนด์ผู้ผลิตค่ายไหนทั้งสิ้น Steffen Seibert โฆษกรัฐบาลระบุว่ารัฐบาลเยอรมนีไม่ต้องการตีตนไปก่อนไข้และสั่งแบนผู้ผลิตหรือองค์กรไหนก็ตาม

อย่างไรก็ตามเยอรมนีเองก็ยังคงมีมาตรการในการออกใบรับรองและมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่ดูแลโดยหน่วยงานความปลอดภัยทางไซเบอร์ของเยอรมนี (Federal Office for Information Security - BSI) อยู่ดี

ที่มา - Reuters

Get latest news from Blognone

Comments

By: TheOrbital
iPhoneWindows PhoneAndroidSymbian
on 16 October 2019 - 07:59 #1133405
TheOrbital's picture

"ไม่มีการห้ามหรือแบรนด์ผู้ผลิต" >> "ไม่มีการห้ามหรือแบนผู้ผลิต"