Tags:
Node Thumbnail

Snapchat ประกาศปล่อยข้อมูลการโฆษณาทางการเมืองบนแพลตฟอร์มอย่างเป็นทางการก่อนการเลือกตั้งของสหรัฐฯ ที่จะจัดขึ้นในปีหน้า

Snapchat ปล่อยข้อมูลออกมาเป็นสเปรตชีทให้ดาวน์โหลดทั้งปี โดยแยกระหว่างปี 2018 และ 2019 ซึ่งข้างในนั้นมีข้อมมูลสำคัญอย่างเช่นใครเป็นผู้จ่ายค่าโฆษณา, ที่ทำการของผู้จ่ายค่าโฆษณาอยู่ที่ไหน, กลุ่มเป้าหมายของแคมเปญ, เวลาที่รันแคมเปญ เป็นต้น

สำหรับ Snapchat แล้ว ทางบริษัทใช้คนตรวจสอบโฆษณาทุกรายการเพื่อให้มั่นใจว่าโฆษณาการเมืองจะเป็นไปตาม guideline ของแพลตฟอร์ม และเพื่อป้องกันการแทรกแซงการเลือกตั้ง Snapchat จะแบนโฆษณาทุกประเภทที่มาจากต่างชาติที่ไม่ได้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ

ที่มา - Engadget

No Description

Get latest news from Blognone