Tags:
Node Thumbnail

สำนักข่าว Bloomberg รายงานว่าบริการฟังเพลงสตรีมมิ่ง Spotify มีแผนที่จะปรับขึ้นราคาในประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวียก่อน เพื่อทดลองดูผลตอบรับ และอาจพิจารณาปรับราคาขึ้นทั่วโลกต่อไป ซึ่งแพ็คเกจที่คาดว่าจะขึ้นราคาคือ Family Plan โดยจะปรับขึ้นราว 13%

Spotify มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่สวีเดน ซึ่งเป็นประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวีย และมีส่วนแบ่งลูกค้าสูง จึงทำให้บริษัทสามารถทดสอบราคาใหม่ในพื้นที่นี้ก่อนได้ นอกจากการปรับราคาแพ็คเกจ Family แล้ว Spotify ยังทดลองออกแพ็คเกจ Duo สำหรับใช้งาน 2 คน อีกด้วย

รายงานบอกว่าเหตุผลที่ Spotify ต้องขึ้นราคา เนื่องจากค่ายเพลงมีรายได้คิดจากต่อผู้ใช้งานที่ลดลง เพราะ Spotify มีการออกแพ็คเกจลดราคาอยู่เป็นประจำ จึงอาจเลือกแนวทางนี้เพื่อรักษาความสัมพันธ์กับค่ายเพลง

ทั้งนี้ Spotify ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นต่อข่าวดังกล่าว

ที่มา: Bloomberg

Spotify

Get latest news from Blognone

Comments

By: KuLiKo
ContributoriPhoneWindows PhoneAndroid
on 15 August 2019 - 20:22 #1124081
KuLiKo's picture

ถ้าบริษัทไทยขึ้นราคาเฉพาะประเทศไทยและกลุ่มอาเซียนนี่ ผมคงรู้สึกแปลกๆ เหมือนกันนะ 555 คนสวีเดนจะคิดยังไงกับประเด็นนี้กันนะ