Tags:
Node Thumbnail

The Guardian รายงาน โรงงาน Foxxcon ในจีนในเมืองเหยินหยาง ซึ่งเป็นหนึ่งซัพพลายเออร์ผลิตสินค้าให้ Amazon และ Apple ใช้แรงงานเยาวชนเกินเวลาในการผลิตลำโพงอัจฉริยะ Amazon Alexa ล่าสุด Amazon กำลังสืบสวนเรื่องนี้อยู่

The Guardian สัมภาษณ์พนักงานใน Foxxcon พร้อมอ้างอิงเอกสารจากองค์กรแรงงานในจีนหรือ China Labour Watch สรุปได้ว่า กลุ่มเยาวชนมีราว 1,000 คน และมีอายุตั้งแต่ 16-18 ปี จะถูกเรียกว่าเด็กฝึกงาน ครูที่พาเด็กๆ ไปทำงานจะได้ค่าตอบแทนจากโรงงานด้วย

โรงงานในจีนสามารถจ้างเยาวชนมาทำงานได้ แต่ตามกฎหมายแล้วไม่อนุญาตให้ทำงานเกินเวลา ซึ่งจากเอกสารระบุว่า เยาวชนถูกขอให้ทำงานเกินวันละ 10 ชั่วโมง 6 วันต่อสัปดาห์ มีเด็กจำนวนหนึ่งที่ทำงานกะกลางคืนด้วย ถ้าเด็กฝึกงานไม่เต็มใจทำ ทางโรงงานจะกดดันครูให้ไปกดดันเด็กๆ อีกที การสืบสวนยังพบว่าครูโจมตีเด็กทั้งทางวาจา และกายภาพ เช่นขู่ว่าจะไล่ออก ดึงหู ตีเด็ก เป็นต้น

No Description
ภาพจาก China Labour Watch

ทาง Foxconn ระบุต่อประเด็นดังกล่าวว่า บริษัทได้เพิ่มการกำกับดูแลและติดตามโครงการฝึกงานให้กับโรงเรียนพันธมิตรที่แต่ละแห่งเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีเด็กฝึกงานทำงานเกินเวลา และจะทบทวนจำนวนพนักงานประจำทั้งหมด ด้าน Amazon ระบุว่ากำลังตรวจสอบข้อกล่าวหาเหล่านี้อย่างเร่งด่วน

ที่มา - The Guardian, China Labour Watch, CNBC

Get latest news from Blognone