Tags:
Node Thumbnail

Google Voice มีบริการแปลงข้อความเสียงเป็นข้อความตัวอักษร แต่เพราะเป็นระบบอัตโนมัติจึงแปลงข้อความ robocall และส่ง SMS มาด้วย ทำให้เครือข่ายโทรศัพท์บล็อคข้อความเนื่องจากมองว่าเป็นสแปม

ล่าสุด Google ประกาศยยกเลิกฟีเจอร์แปลงข้อความเสียงเป็นข้อความตัวอักษรบน Google Voice แล้ว โดยมีกำหนดวันที่ 9 สิงหาคมนี้

วิธีทำงานของบริการแปลงข้อความเสียงเป็นข้อความตัวอักษร คือผู้ใช้จะตั้งเบอร์โทรศัพท์ไว้กับ Google Voice เมื่อได้รับข้อความเสียง Google Voice จะอ่านและแปลงข้อความเสียงเป็นตัวอักษร และส่ง SMS มายังเบอร์ที่ระบุไว้ แต่ด้วยระบบที่เป็นอัตโนมัติ หลาย ๆ ครั้งจึงอ่านและแปลงข้อความจาก robocall ไปด้วย ผู้ให้บริการเครือข่ายจึงมองว่า Google Voice เป็นสแปมและถูกบล็อค ช่วงหลัง Google Voice จึงไม่สามารถรับรองได้ว่า SMS จะส่งถึงผู้รับที่ปลายทาง Google จึงตัดสินใจหยุดให้บริการดังกล่าว

แม้ว่าจะหยุดให้บริการแปลงข้อความเสียงเป็นข้อความตัวอักษร แต่ Google Voice ยังมีทางเลือกให้ส่งอีเมลได้เช่นเดิม หรือถ้าจะเปิดเข้าเว็บหรือแอป Google Voice เพื่อเข้าไปอ่านก็ยังคงใช้งานได้

ที่มา - The Verge

No Description
ภาพจาก Google Voice

Get latest news from Blognone