Tags:
Node Thumbnail

AWS ประกาศว่า Security Hub บริการเพื่อตรวจสอบด้านความปลอดภัยของ resource ต่าง ๆ บนคลาวด์ และรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ในพื้นที่เดียวเพื่อความง่ายในการตรวจสอบ ได้เข้าสู่สถานะ GA พร้อมให้บริการเต็มรูปแบบแล้ว

Security Hub นี้เกิดขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ด้านความปลอดภัย เนื่องจากนักพัฒนามักจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย และบ่อยครั้งอาจคอนฟิกระบบพลาดจนทำให้เกิดช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่สำคัญ ซึ่ง Security Hub จะมีคอนฟิกที่คอยตรวจสอบ resource บนคลาวด์ให้อัตโนมัติตามมาตรฐานต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่า resource ต่าง ๆ จะเป็นไปตามเงื่อนไขด้านความปลอดภัยที่กำหนดไว้

AWS Security Hub สามารถทำงานข้ามบัญชี AWS ได้ ใช้งานกับเซอร์วิสของ AWS ได้หลายอย่าง รวมถึงทำงานกับผลิตภัณฑ์จากผู้ให้บริการรายอื่นได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งผู้ใช้สามารถเข้าใช้งาน Security Hub ได้ทั้งผ่านคอนโซลและ API

ทั้งนี้ มีข้อควรทราบว่า Security Hub จะไม่รวมข้อมูลของแต่ละ Region เข้าด้วยกัน เนื่องจากระบบจะไม่ส่งข้อมูลออกนอก AWS Region ที่ข้อมูลถูกสร้างขึ้นมา

ที่มา - AWS Blogs

No Description

Get latest news from Blognone