Tags:
Node Thumbnail

แคนาดาและเนเธอร์แลนด์ประกาศทดสอบระบบหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ Known Traveller Digital Identity (KTDI) ทำให้ไม่ต้องพกหนังสือเดินทางเป็นเล่มอีกต่อไป แต่สามารถส่งข้อมูลไปยังด่านตรวจคนเข้าเมืองผ่านแอป แล้วเดินผ่านประตูอัตโนมัติได้ทันที

KTDI อาศัยการแชร์ข้อมูลในหนังสือเดินทางที่ปกติทุกวันนี้หนังสือเดินทางมีข้อมูลผู้เดินทางพร้อมลายเซ็นดิจิทัลของประเทศต้นทางอยู่แล้ว ก่อนเดินทางหรือขณะจองตั๋วผู้เดินทางสามารถแชร์ข้อมูลนี้ให้กับประเทศต้นทางและปลายทางได้ทันที ทำให้ด่านตรวจคนเข้าเมืองทั้งสองประเทศมีข้อมูลหนังสือเดินทางและข้อมูลชีวมิติ (biometric) ของผู้เดินทางรออยู่แล้วล่วงหน้า

เมื่อเดินทางจริงผู้เดินทางสามารถเดินผ่านด่านต่างๆ ที่จะตรวจข้อมูลชีวมิติ โดยไม่ต้องแสดงหนังสือเดินทางอีก

โครงสร้างของ KTDI มีตั้งแต่ระบบการเซ็นลายเซ็นดิจิทัลเพื่อยืนยันความถูกต้องข้อมูล และการใช้บล็อคเชนเพื่อนยืนยันประวัติการเข้าถึงข้อมูล

แคนาดาและเนเธอร์แลนด์จะทดสอบ KTDI นี้เป็นการภายในก่อน และน่าจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปใช้งานได้จริงในปี 2020 แต่ก็ยังเป็นการทดสอบระหว่างสองชาติเท่านั้น การใช้งานในวงกว้างยังต้องใช้ความร่วมมือจากรัฐบาล, หน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง, และภาคเอกชนอีกจำนวนมาก

ที่มา - eTurboNews, World Economic Forum

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: sdc on 28 June 2019 - 08:35 #1117509

ก่อนเดินทางหรือขณะจองตั๋วผู้เดินทางสามารถแชร์ข้อมูลนี้ให้กับประเทศต้นทางและปลายทางได้ทันที

จากประโยคบน ถ้าไม่แชร์ก็ไม่เห็นสินะ ทำไมไม่ขอจากสายการบินไปเลยล่ะ เพราะสายการบินก็มีทั้งเลขที่นั่ง ชื่อ นามสกุล สัญชาติ เพศอยู่แล้ว

แล้วป้องการก่อการร้าย และปลอมแปลงหนังสือยังไง สมมติว่าชื่อจริงคือ นายA นามสกุลสมมติ ปลอมแปลงเป็น นายบี นามสกุลซี

By: lew
FounderJusci's WriterMEconomicsAndroid
on 28 June 2019 - 10:34 #1117538 Reply to:1117509
lew's picture

เรื่องปลอมแปลงหนังสือเดินทางนี่แก้กันไปนานแล้วครับ กระบวนการเซ็นลายเซ็น ICAO PKD นี่ยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดออกโดยหน่วยงานรัฐของต้นทาง ไม่ได้มามั่วตรงกลาง

ซึ่งตอบคำถามว่าทำไมไม่ขอสายการบิน เพราะ ตม. เขาไม่เชื่อครับ เขาต้องการเห็นข้อมูลที่ออกตรงโดยหน่วยรัฐ ที่เขาเชื่อถือในประเทศต้นทางเท่านั้น เหมือนทุกวันนี้ที่ขอหนังสือเดินทาง ไม่ใช่เห็นตั๋วถูกต้องก็ปล่อยเข้าประเทศ


lewcpe.com, @wasonliw

By: akira on 28 June 2019 - 11:33 #1117552 Reply to:1117509

ในหนังสือเดินทางมันมีอะไรมากกว่าตัวหนังสือที่พิมพ์ในนั้น ถ้าภาครัฐจะเชื่อถือข้อมูลอะไร ก็ต้องยืนยันจากหนังสือเดินทาง เพราะมันออกมาโดยภาครัฐ แล้วสิ่งที่บันทึกอยู่ในหนังสือเดินทางรุ่นใหม่ๆ มันก็สามารถตรวจสอบการปลอมแปลงได้ ทั้งตัวเล่ม แล้วก็ข้อมูลภายในได้ ส่วนเรื่องการแชร์ หรือไม่แชร์มันก็สมเหตุสมผลอยู่แล้วนะ ความปลอดภัย กับความสะดวกสบายมันย้อนแย้งกันเสมอแหล่ะครับ