Tags:
Node Thumbnail

หลังจากโน้ตบุ๊กของ Huawei ถูกถอดออกจาก Microsoft Store ให้หลังการประกาศคำสั่งประธานาธิบดี ล่าสุดทั้ง Matebook 13, Matebook และ Matebook X Pro กลับมาวางขายบน Microsoft Store แล้ว

ด้านไมโครซอฟท์ชี้แจงว่าที่ผ่านมาได้ประเมินและได้ปฏิบัติตามข้อฎหมายและพูดคุยกับธุรกิจภาคส่วนต่างๆ มาโดยตลอด จึงตัดสินใจจะวางขายโน้ตบุ๊ก Huawei "ที่เหลืออยู่" (existing inventory) บน Microsoft Store อีกครั้ง ซึ่งเมื่อถูกถามในรายละเอียด โฆษกไมโครซอฟท์ระบุว่าการขายอุปกรณ์ที่เหลืออยู่นั้น ยังคงเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐบาล ซึ่งผู้เขียนคาดว่าน่าจะหมายถึงว่าขายเท่าที่สต๊อคเหลืออยู่เท่านั้น (ตอนนี้มี Matebook X Pro ขึ้นว่า 'Out of Stock')

ด้าน Huawei เองก่อนหน้านี้ก็มีรายงานว่าเลื่อนการเปิดตัวโน้ตบุ๊กใหม่ออกไปอย่างไม่มีกำหนดแล้วด้วย

ที่มา - The Verge

Get latest news from Blognone

Comments

By: jomynn on 18 June 2019 - 15:07 #1115604

แล้วใตรจะกล้าซื้อ

By: lingjaidee
ContributoriPhoneAndroid
on 19 June 2019 - 00:49 #1115669
lingjaidee's picture

Rare ทันที ?


my blog