Tags:
Node Thumbnail

เดือนที่แล้วในงาน Google I/O นอกจากการเปิดตัว API ต่างๆ ของกูเกิลเองแล้ว ในงานส่วนนิทรรศการยังมีการแสดงสาธิตการใช้เทคโนโลยีรูปแบบต่างๆ โดยในนิทรรศการทั้งหมด บริษัท bit.studio จากประเทศไทยไทยก็ได้จัดนิทรรศการในงานด้วย

นิทรรศการที่จัดครั้งนี้เป็นการนำ Shadow Art การแปลงภาพเงาเป็นสัตว์ประจำปีนักษัตร ที่เคยเป็นนิทรรศการออนไลน์บนเว็บมาก่อน โดยแนวทางคือการสร้างปัญญาประดิษฐ์ที่จัดหมวดหมู่ภาพเงาว่าเป็นสัตว์ประจำปีนักษัตรใด ในงาน Google I/O ครั้งนี้ก็นำนิทรรศการออกจากเว็บไปตั้งบูต ให้ผู้คนสามารถเข้าไปลองเล่นภาพเงาให้กลายเป็นการ์ตูนสัตว์ประจำปีนักษัตรได้

ผมได้พูดคุยกับคุณเกียรติยศ พานิชปรีชา ผู้ก่อตั้งบริษัท bit.studio ก็ระบุว่าบริษัทได้ร่วมมือกับกูเกิลมาระยะหนึ่งแล้วในการสร้างงานศิลปะมาสาธิตการใช้ปัญญาประดิษฐ์ อย่างงานนี้เองก็ใช้ TensorFlow เพื่อจับภาพเงา โดยนิทรรศการครั้งนี้ หลังจากงาน Google I/O ทางกูเกิลก็แสดงความสนใจจะเอาไปตั้งถาวร ถ้าอนาคตเราไปเยี่ยมชมสำนักงานกูเกิลก็อาจจะเห็นนิทรรศการนี้ตั้งอยู่ต่อไป

No Description

No Description

คุณเกียรติยศ พานิชปรีชา และบูต Shadow Art ในงาน Google I/O

Get latest news from Blognone

Comments

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 8 June 2019 - 18:56 #1113999
panurat2000's picture

[เก็บตกงาน Google I/O] bit.studio บริษัทไทยได้เชิญไปจัดนิทรรศการในงาน

บริษัทไทยได้เชิญไป ?

บริษัท bit.studio จากประเทศไทยไทยก็ได้จัดนิทรรศการในงานด้วย

ประเทศไทยไทย ?