Tags:
Node Thumbnail

Loon ประกาศข่าวความร่วมมือกับ HAPS Mobile บริษัทพัฒนาโดรนเพื่อการสื่อสารซึ่งเป็นบริษัทลูกของ SoftBank โดยทั้งคู่จะร่วมกันพัฒนาแผนงานการสร้างเครือข่ายสื่อสารด้วยบอลลูนและโดรนกลางอากาศ

จากความร่วมมือในครั้งนี้ HAPS Mobile ได้ร่วมลงทุนกับ Loon ด้วยเม็ดเงิน 125 ล้านดอลลาร์ และ Loon ก็สามารถลงทุนใน HAPS Mobile ได้ด้วยจำนวนเงินเท่ากันในอนาคต นอกจากนี้ทั้ง 2 บริษัทจะแลกเปลี่ยนการใช้งานเทคโนโลยีของแต่ละฝ่ายและร่วมกันพัฒนางาน ดังนี้

  • HAPS Mobile จะได้สิทธิ์การใช้งานบอลลูนและเทคโนโลยีที่ Loon พัฒนาจนใช้งานได้แล้ว ในขณะเดียวกัน Loon ก็จะได้สิทธิใช้งานโดรนของ HAPS Mobile เมื่อโดรนได้รับการพัฒนาจนสำเร็จ
  • ทั้งคู่จะร่วมกันพัฒนาอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถปรับแต่งใช้งานได้กับทั้งบอลลูนและกับโดรน ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดการใช้งานคลื่นความถี่เพื่อการสื่อสารของ ITU
  • สิทธิ์การใช้งานร่วมกันในสถานีสื่อสารภาคพื้นดินของทั้ง 2 บริษัท
  • พัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่มบอลลูนและฝูงโดรน เพื่อการสร้างเครือข่ายสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
  • การร่วมกันประชาสัมพันธ์และหาแนวร่วมใช้งานระบบสื่อสารผ่านอากาศยานเพดานบินสูง และพัฒนาแนวทางให้บริการที่สอดคล้องกับข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรแต่ละประเทศทั่วโลก
  • เพิ่มจำนวนบอลลูนและโดรน เพื่อสร้างเครือข่ายสื่อสารที่เชื่อมโยงกันใช้งานได้จริงบนอากาศ

No Description

สำหรับ Loon นั้นเป็นบริษัทที่แยกตัวออกมาจากทีม X ของ Alphabet พวกเขาพัฒนาบอลลูนเพื่อใช้งานสำหรับเป็นตัวกระจายและเชื่อมต่อสัญญาณสื่อสารกับภาคพื้นดิน โดยตัวบอลลูนจะลอยอยู่บนชั้นบรรยากาศชั้นสตราโทสเฟียร์ (สูงจากพื้นดินราว 20 กิโลเมตร) นานหลายเดือน และทำตัวเป็นเหมือนเสารับ-ส่งสัญญาณกับผู้ใช้งานบนพื้นดินเบื้องล่างและเชื่อมต่อกับบอลลูนอื่นเพื่อถ่ายทอดสัญญาณต่างๆ ไปยังโครงข่ายภาคพื้นดินที่อยู่ห่างไกลออกไป โดยการทำงานของอุปกรณ์ระบบสื่อสารที่ติดอยู่กับตัวบอลลูนนั้นจะใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์

ส่วนทางด้าน HAPS Mobile นั้นเป็นผู้พัฒนาโดรนเพื่อการสื่อสาร ซึ่งโดรนที่ว่านี้จะบินอยู่บนอากาศในชั้นบรรยากาศสตราโทสเฟียร์เช่นเดียวกับบอลลูนของ Loon ตัวโดรนจะทำหน้าที่เป็นเสมือนสถานีเชื่อมต่อสัญญาณ ซึ่งก็เป็นที่มาของชื่อบริษัท High Altitude Platform Station: HAPS

No Description

โดยโดรนที่ HAPS Mobile กำลังพัฒนาอยู่นี้มีชื่อรุ่นว่า Hawk 30 มันจะอาศัยติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนปีกกว้างขนาด 78 เมตร เพื่อรับเอาพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้เลี้ยงการทำงานของมัน โดยตัวโดรนจะบินวนรอบพื้นที่ปฏิบัติการเป็นวงกลม การทำหน้าที่เป็นสถานีรับ-ส่งสัญญาณของมันจะครอบคลุมพื้นที่ใช้งานบนพื้นดินเป็นพื้นที่วงกลมรัศมีประมาณ 100 กิโลเมตร

จากการประกาศข่าวความร่วมมือกันระหว่าง Loon และ HAPS Mobile ในครั้งนี้ ชวนให้คิดว่านี่อาจจะเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่จะมาสอดรับกับการสื่อสารในยุค 5G โดยในงานประชุมประจำปี Brooklyn 5G Summit ซึ่งจัดขึ้นใน Silicon Valley เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกันในหัวข้อที่ว่าบอลลูนและโดรนนั้นพร้อมสำหรับการให้บริการสื่อสารในเชิงพาณิชย์แล้วหรือไม่

Volker Ziegler ซีทีโอของ Nokia Bell Labs กล่าวว่า "โอกาสอยู่ในมือของพวกเราแล้วที่จะยกระดับ 5G อย่างแท้จริง โดยอาศัยการก้าวข้ามทางเทคโนโลยีของระบบอากาศยานไร้คนขับ (UAS) และการสื่อสารผ่านดาวเทียม"

Salvatore Candido ซีทีโอของ Loon และเป็นวิศวกรใหญ่ของ Alphabet ก็ได้กล่าวในงานประชุมดังกล่าวว่า "ไม่มีใครคาดคิดว่าบอลลูนเพดานบินสูง และโดรนของ HAPS Mobile จะสามารถแข่งขันเชิงพาณิชย์ได้โดยตรงกับผู้ให้บริการเครือข่าย 5G ภาคพื้นดินได้ในอนาคตอันใกล้ จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้, มันไม่เคยง่ายเลยที่จะพัฒนาบอลลูนหรือโดรนโดยควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพดีพอที่จะพิจารณานำมันมาใช้งานจริงในทางการค้า"

Candido ยังเชื่อมั่นว่าระบบเครือข่ายสื่อสารของบรรดาอากาศยานเพดานบินสูงจะมีประโยชน์สำคัญในแง่การขยายพื้นที่ให้บริการด้านการสื่อสารแก่ผู้คนในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ รวมทั้งใช้เพื่อทดแทนระบบสื่อสารหลักที่มีปัญหา โดยเขายังได้กล่าวถึงกรณีที่ Loon ปล่อยบอลลูนเพื่อสร้างเครือข่ายสื่อสาร LTE หลังพายุเฮอร์ริเคนมาเรียพัดถล่มเกาะ Puerto Rico จนระบบสื่อสารหลักใช้การไม่ได้

Giuseppe Loinno ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์แห่ง New York University กล่าวในงานเดียวกันโดยให้ความเห็นว่าเครือข่ายอากาศยานเพดานบินสูงอย่างบอลลูนและโดรนที่ว่านี้อาจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการจราจรทางอากาศของเครื่องบินและอากาศยานอื่นได้ด้วย

ที่มา - Loon Blog, IEEE Spectrum

Get latest news from Blognone

Comments

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 28 April 2019 - 17:49 #1107682
panurat2000's picture

สิทธิ์์การใช้งานร่วมกันในสถานีสื่อสารภาคพื้นดิน

สิทธิ์์ => สิทธิ

ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนปีกกว้างขนา 78 เมตร

ขนา ?

โอกาสอยู่มือของพวกเราแล้วที่จะยกระดับ 5G อย่างแท้จริง

อยู่มือ ?

กับผู้ให้บริการเครืิอข่าย 5G ภาคพื้นดิน

เครืิอข่าย => เครือข่าย

แก่ผู้คนในพื้นทีห่างไกลความเจริญ

พื้นที => พื้นที่

By: ตะโร่งโต้ง
WriterAndroidWindows
on 28 April 2019 - 18:57 #1107687 Reply to:1107682
ตะโร่งโต้ง's picture

แก้แล้วครับ ขอบคุณครับ


ช่างไฟสมัครเล่น (- -")