Tags:
Node Thumbnail

ทีมนักวิจัยจาก Norwegian University of Science and Technology (NTNU) เผยแพร่ผลการวิจัยเรื่องผลกระทบจากวิดีโอเกมที่มีต่อพัฒนาการด้านสังคมของเด็กในช่วงอายุ 6-12 ปี โดยสรุปผลการศึกษาว่าการเล่นวิดีโอเกมไม่ได้ส่งผลเสียต่อพัฒนาการดังกล่าว

ทีมวิจัยของ NTNU ได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กชาวนอร์เวย์อายุ 6 ปี จำนวน 873 คน ซึ่งมีพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัวที่หลากหลาย โดยแรกเริ่มผู้ปกครองของเด็กๆ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาการเล่นเกมของเด็กในตอนที่มีอายุ 6 ปี และตอนครบ 8 ปี และเด็กๆ ในกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้รายงานข้อมูลด้วยตนเองในตอนที่มีอายุครบ 10 ปีและครั้งสุดท้ายตอน 12 ปี

ทีมวิจัยได้รับความร่วมมือจากครูผู้สอนเด็กๆ กลุ่มตัวอย่างที่โรงเรียน ซึ่งช่วยประเมินความสามารถในการเข้าสังคมให้กับเด็กๆ ทั้งเรื่องความสามารถในการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น, ความกล้าแสดงออก และการควบคุมตนเอง เพื่อนำผลการประเมินเรื่องความสามารถในการเข้าสังคมมาเปรียบเทียบกับข้อมูลเรื่องพฤติกรรมการเล่นวิดีโอเกมของพวกเขา โดยผลการศึกษามีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้

  • พัฒนาการด้านทักษะการเข้าสังคมของเด็กผู้ชายนั้นไม่มีความเชื่อมโยงกับความถี่ที่เด็กเล่นวิดีโอเกม
  • ในบรรดาเด็กผู้ชายของกลุ่มตัวอย่าง เด็กที่มีทักษะการเข้าสังคมน้อยในช่วงอายุ 6 ปี และ 8 ปี มีแนวโน้มว่าจะเล่นวิดีโอเกมมากขึ้นในตอนที่พวกเขามีอายุมากขึ้น
  • เมื่อพิจารณากลุ่มเด็กผู้หญิงตอนอายุ 10 ปี เด็กๆ ที่เล่นวิดีโอเกมบ่อยครั้งกว่าในช่วงวัยดังกล่าว เมื่อโตขึ้นมาจนมีอายุ 12 ปี มีความสามารถในการเข้าสังคมน้อยกว่าเด็กผู้หญิงที่เล่นเกมน้อยกว่า

ทีมวิจัยสรุปผลการศึกษาโดยมีความเห็นว่า พฤติกรรมการเล่นวิดีโอเกมบ่อยครั้งไม่ใช่ตัวขัดขวางการพัฒนาทักษะการเข้าสังคมของเด็กๆ โดย Beate Wold Hygen นักวิจัยหลังปริญญาเอกผู้เป็นหัวหน้าทีมวิจัยกล่าวว่า "ผลการศึกษาของเราอาจช่วยให้คลายความกังวลลงได้เรื่องที่ว่าการเล่นเกมจะส่งผลเสียต่อพัฒนาการของเด็ก"

กลับกันทีมวิจัยคิดว่าการพัฒนาทักษะการเข้าสังคมได้น้อยเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เด็กใช้เวลากับวิดีโอเกมมากขึ้น โดย Lars Wichstrøm ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาของ NTNU ซึ่งเป็นผู้ร่วมงานวิจัยให้ความเห็นว่า "เด็กๆ ที่มีปัญหาเรื่องการเข้าสังคมอาจมีแนวโน้มที่จะเล่นเกมมากขึ้นเพื่อเติมเต็มความรู้สึกของตนเอง ทั้งเรื่องความต้องการที่จะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของและความรู้สึกของการเป็นผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนี้เป็นเพราะว่าสำหรับพวกเขาแล้ว การเล่นเกมนั้นเข้าถึงได้ง่ายกว่าและมีความซับซ้อนน้อยกว่าการมีปฏิสัมพันธ์แบบซึ่งหน้ากับผู้อื่น"

ที่มา - Interesting Engineering, เอกสารงานวิจัย

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: Configuleto
AndroidWindows
on 26 April 2019 - 20:50 #1107521
Configuleto's picture

จุดน่าสนใจ งานวิจัยนำปัจจัยต่างๆเหล่านี้มาประกอบ

The researchers took into consideration several factors:

  • Gender, because boys tend to spend more time gaming than girls and may be more likely to display lower levels of social competence;
  • Socioeconomic status, because youth from less advantaged families may be at greater risk of problems that influence social competence;
  • Body-mass index (BMI), because higher BMI in girls is associated with more gaming and youth with higher BMIs tend to have more problems with social competence, and
  • Amount of time youth spent gaming with friends, since those who play games with friends have more opportunities to practice social skills than youth who play alone or online with strangers.

ซึ่งผมมองว่า ใช่เลย เลือก factor ที่มีความเกี่ยวข้องกันมาดูได้ถูก เพราะมันมีความเกี่ยวข้องอย่างเป็นนัยยะสำคัญต่อความสามารถในการเข้าสังคมของเด็ก (เอะ พูดเหมือนมีประสบการณ์ ฮา)

กลับกันทีมวิจัยคิดว่าการพัฒนาทักษะการเข้าสังคมได้น้อยเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เด็กใช้เวลากับวิดีโอเกมมากขึ้น โดย Lars Wichstrøm ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาของ NTNU ซึ่งเป็นผู้ร่วมงานวิจัยให้ความเห็นว่า "เด็กๆ ที่มีปัญหาเรื่องการเข้าสังคมอาจมีแนวโน้มที่จะเล่นเกมมากขึ้นเพื่อเติมเต็มความรู้สึกของตนเอง ทั้งเรื่องความต้องการที่จะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของและความรู้สึกของการเป็นผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนี้เป็นเพราะว่าสำหรับพวกเขาแล้ว การเล่นเกมนั้นเข้าถึงได้ง่ายกว่าและมีความซับซ้อนน้อยกว่าการมีปฏิสัมพันธ์แบบซึ่งหน้ากับผู้อื่น"

อุ๊ฟ ความจริงถูกกล่าวออกมา

By: Jonathan_Job
WriteriPhoneUbuntuWindows
on 27 April 2019 - 00:51 #1107536
Jonathan_Job's picture

ที่เด็กเล่นวิดีโอก

ที่เด็กเล่นวิดีโอเกม

By: ตะโร่งโต้ง
WriterAndroidWindows
on 27 April 2019 - 02:52 #1107541 Reply to:1107536
ตะโร่งโต้ง's picture

แก้แล้วครับ
ขอบคุณครับ


ช่างไฟสมัครเล่น (- -")