Tags:
Node Thumbnail

Microsoft ประกาศปิดระบบอีบุ๊กอย่างเป็นทางการแล้ว ทั้งระบบขายอีบุ๊กใน Microsoft Store และระบบอ่านอีบุ๊ก ซึ่ง Microsoft จะคืนเงินให้ผู้ที่ซื้อหนังสือไปแล้วทุกคน

Microsoft ระบุว่า ตั้งแต่ 2 เมษายนที่ผ่านมา ระบบอีบุ๊กใน Microsoft Store จะหยุดให้บริการ คือผู้ใช้ไม่สามารถซื้อ เช่า หรือพรีออร์เดอร์อีบุ๊กได้อีก แต่จะยังคงสามารถใช้ Microsoft Edge อ่านหนังสือได้อยู่ และหนังสือที่พรีออร์เดอร์ไปแล้วและมีกำหนดส่งหลังวันที่ 2 เมษายน ก็จะยกเลิกและไม่มีการเรียกเก็บเงินในการพรีออร์เดอร์นั้น

ในเฟสถัดไป Microsoft จะเริ่มหยุดให้บริการระบบอ่านอีบุ๊กด้วยเช่นกัน โดยตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้จะไม่สามารถอ่านอีบุ๊กได้ Microsoft จะคืนเงินเข้าระบบจ่ายเงินตามวิธีที่ผู้ใช้จ่ายมา แต่ถ้าวิธีจ่ายเงินเดิมนั้นใช้ไม่ได้แล้ว หรือว่าซื้อหนังสือผ่าน gift card นั้น Microsoft จะให้เครดิตบนบัญชี Microsoft สำหรับใช้กับ Microsoft Store ซื้อสินค้าอื่น ๆ แทน โดย Microsoft ระบุว่าจะคืนให้เป็นจำนวนเงินที่ซื้อหนังสือมา

ที่มา - Microsoft Support, Engadget

No Description
ภาพจาก Shutterstock

Get latest news from Blognone

Comments

By: Mr.EYE on 4 April 2019 - 20:06 #1104513

ยุคมืดของหนังสือจริง ๆ