Tags:
Node Thumbnail

AIS ประกาศความร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ China Unicom โอเปอเรเตอร์อันดับสองของประเทศจีน

ความร่วมมือครั้งนี้ครอบคลุมการขยายขอบเขตการให้บริการด้านโครงข่ายและ ICT ระหว่างประเทศไทยและจีน, การให้บริการด้าน ICT สำหรับลูกค้าทั้งสองประเทศ และบริการหลังขาย

AIS อธิบายคำว่า "บริการด้าน ICT" ว่าหมายถึง International Connectivity, Data Center, Cloud, IoT, Big Data for Tourist, Mobile Gaming Service และ Payment Gateway เป็นต้น

ความน่าสนใจของความร่วมมือครั้งนี้ แสดงให้เห็นการผนึกกันของขั้วพันธมิตรโอเปอเรเตอร์ไทย-จีนขั้วที่สอง หลังจาก China Mobile โอเปอเรเตอร์อันดับหนึ่งของจีน เข้ามาถือหุ้นกลุ่ม True ในปี 2014 ถึงแม้ว่า China Unicom ไม่ได้เข้ามาถือหุ้นใน AIS โดยตรง แต่การเซ็นสัญญาเป็นพันธมิตรก็ถือเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของวงการโทรคมนาคมไทย-จีน

จีนยังมีโอเปอเรเตอร์รายใหญ่อีกรายคือ China Telecom ที่เป็นอันดับสาม (ส่วนแบ่งตลาดใกล้เคียงกับ China Unicom) โดยทั้ง 3 รายเป็นรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลจีน

ที่มา - AIS

No Description

Get latest news from Blognone