Tags:
Node Thumbnail

Alibaba, Tencent, ร้านค้าปลีก Suning และผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่จีน อาทิ Changan, Dongfeng และ FAW ประกาศร่วมกันจัดตั้งบริษัทร่วมทุน ด้วยเงินทุน 9,760 ล้านหยวน หรือราว 46,000 ล้านบาท เพื่อพัฒนาธุรกิจแชร์รถโดยสารขึ้นมาในจีน ซึ่งเป็นการแข่งขันกับรายใหญ่อย่าง Didi Chuxing ที่มีส่วนแบ่งการตลาดตอนนี้ถึง 90%

สามผู้ผลิตรถยนต์จะถือหุ้นในบริษัทใหม่นี้รายละ 15% ส่วน Suning จะถือหุ้น 19% ส่วนสองยักษ์ใหญ่ไอที Alibaba กับ Tencent จะถือหุ้นส่วนที่เหลือ เมื่อพิจารณาผู้ถือหุ้นใหญ่ของ Didi Chuxing ที่มีทั้ง Uber และ SoftBank ก็ถือเป็นการเข้าแข่งขันกับธุรกิจแชร์รถกับรายใหญ่ของจีนและระดับโลกโดยตรง

บริษัทจัดตั้งใหม่ดังกล่าวจะเน้นไปที่การพัฒนาระบบแชร์รถยนต์โดยสาร เน้นไปที่รถยนต์ซึ่งใช้พลังงานแบบใหม่เป็นหลัก และไม่เน้นที่การทำธุรกิจอื่นซึ่งเกี่ยวข้อง

ที่มา: Reuters

alt="Changan"

Get latest news from Blognone