Tags:
Node Thumbnail

แอปเปิลได้ทำจดหมายถึงสื่อ ชี้แจงประเด็นบั๊ก FaceTime แบบกลุ่ม ที่ทำให้คนโทรเข้าฟังเสียงได้เลย แม้ปลายทางยังไม่ได้รับสาย ซึ่งแอปเปิลได้ปิดให้บริการ FaceTime แบบกลุ่มชั่วคราวระหว่างเตรียมออกอัพเดตแก้ไข

โดยแอปเปิลบอกว่าสถานะของปัญหานี้ล่าสุด ได้มีการแก้ไขบั๊กที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ของแอปเปิลแล้ว ส่วนตัวอัพเดต iOS จะออกมาภายในสัปดาห์หน้า ซึ่งช้ากว่าที่แอปเปิลเคยบอกว่าจะออกมาสัปดาห์นี้ แอปเปิลยังขอบคุณครอบครัว Thompson ที่เป็นคนแรกที่รายงานปัญหานี้ไปยังแอปเปิล รวมทั้งขอโทษลูกค้าทุกคนสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น สุดท้ายแอปเปิลบอกว่าจะปรับปรุงกระบวนการรายงานปัญหาดังกล่าว เพื่อให้แน่ใจว่าปัญหาจะถูกส่งต่อไปยังคนที่เกี่ยวข้องโดยเร็วที่สุด

ทั้งนี้บริการ FaceTime แบบกลุ่ม จะสามารถใช้งานได้สำหรับ iOS รุ่นอัพเดตที่น่าจะเป็นเลข 12.1.4 เป็นต้นไป ส่วน iOS เวอร์ชันเก่าที่มีปัญหาตั้งแต่ 12.1 จนถึง 12.1.3 จะไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป (FaceTime กลุ่ม เริ่มใช้งานได้ตั้งแต่ iOS 12.1)

ที่มา: MacRumors

alt="FaceTime"

Get latest news from Blognone

Comments

By: wisidsak
AndroidIn Love
on 2 February 2019 - 13:43 #1094893
wisidsak's picture

อยากรู้รางวัลเท่าไหร่

By: PJ_Johnny
iPhoneWindows PhoneAndroidWindows
on 2 February 2019 - 14:40 #1094900
PJ_Johnny's picture

อยากรู้ใครเป็นคนแจ้ง เงินรางวัลเท่าไหร่ แต่ก็ดีที่ไม่มีผลกับการโทรแบบเสียง 1 ต่อ 1 โดยปกติไม่เคยใช้แบบกลุ่ม ส่วนใหญ่จะใช้ไลน์

By: arth
iPhoneWindows PhoneWindows
on 2 February 2019 - 18:10 #1094919 Reply to:1094900

ถ้าจำไม่ผิด เกิดได้โดย A โทรหา B ขณะที่ B ยังไม่กดรับ A ก็โทรหา C (หรือโทรหาตัวเองไม่แน่ใจ) ก็ตะได้ยินเสียง B เลยครับ

By: KimHan
iPhoneWindows PhoneBlackberrySymbian
on 2 February 2019 - 18:59 #1094924 Reply to:1094919

โทรหาตัวเองหรือบุคคลที่สามก็ได้ครับ