Tags:
Node Thumbnail

VESA หรือ Video Electronics Standards Association (ถ้าให้แปลน่าจะเป็น สมาคมกำหนดมาตรฐานวิดีโออิเล็กทรอนิกส์) ได้เปิดตัวมาตรฐาน HDR ใหม่ในชื่อ DisplayHDR True Black เพื่อกำหนดมาตรฐานระดับการแสดงผลสีดำให้กับจอภาพสมัยใหม่ที่เป็นกลุ่ม OLED ไปจนถึงจอ microLED ในอนาคต

ซึ่งมาตรฐาน DisplayHDR True Black แบบใหม่นี้จะกำหนดค่าของสีดำได้ลึกกว่าเดิมถึง 100 เท่า และปรับปรุงการวัด rise time (เวลาที่จอพลิกจากการแสดงผลสีดำมาเป็นขาว) ได้ดีกว่าเดิมถึง 4 เท่า

ในประเด็นเดียวกัน VESA ก็เปิดตัวมาตรฐานการวัด DisplayHDR และ DisplayHDR True Black ออกมาเป็น DisplayHDR 500 เลเวลสำหรับจอ HDR บนโน้ตบุ๊กแบบบางโดยเฉพาะ โดยยังคงเกณฑ์ของระดับความเข้มของสีดำ, color gamut เหมือนกับชุดวัด DisplayHDR 600 และ DisplayHDR 1000 เลเวล แต่ลดเกณฑ์ด้านการวัด luminance (ความเข้มแสง) ลงเล็กน้อยให้สอดคล้องกับการควบคุมความร้อนของจอขนาดพกพาด้วย

ที่มา - VESA

alt="Imgur"

Get latest news from Blognone

Comments

By: Holy
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 5 January 2019 - 01:02 #1090327
Holy's picture

ปรับมาตรฐาน rise time ใหม่ แต่จอก็ยังโฆษณาว่า 1ms GTG เหมือนเดิม....