Tags:
Node Thumbnail

ช่วงหลังเราเห็นโครงการ Bug Bounty แจกเงินรางวัลให้ผู้ค้นพบช่องโหว่หรือบั๊กของซอฟต์แวร์ต่างๆ มากขึ้นเรื่อยๆ แต่ส่วนใหญ่มักเป็นซอฟต์แวร์ของบริษัทใหญ่ๆ ที่มีเงินเหลือเฟือ

ล่าสุด สหภาพยุโรป (EU) ประกาศโครงการ Bug Bounty ให้กับซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส 14 ตัวที่ EU ใช้งาน เช่น Filezilla, Apache Kafka, Apache Tomcat, Notepad++, VLC, PuTTY, 7-Zip, Drupal, glibc, PHP Symfony เป็นต้น

Julia Reda สมาชิกสภายุโรปผู้ประกาศข่าวนี้ ให้เหตุผลว่าการค้นพบช่องโหว่ Heartbleed ของ OpenSSL ในปี 2014 ส่งผลกระทบในวงกว้าง เพราะเป็นซอฟต์แวร์สำหรับโครงสร้างพื้นฐานทางไอทีที่ใช้งานอย่างแพร่หลาย ทำให้เธอริเริ่มโครงการชื่อ Free and Open Source Software Audit (FOSSA) เพื่อตรวจสอบคุณภาพของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สเหล่านี้

No Description

FOSSA เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2015 โดยช่วงแรกยังตรวจสอบความปลอดภัยของซอฟต์แวร์เพียงสองตัวคือ Apache Web Server และ KeePass จากนั้นโครงการได้รับการต่ออายุอีก 3 ปีและได้รับงบประมาณเพิ่มเติมจาก EU จึงเป็นที่มาของโครงการ Bug Bounty สำหรับซอฟต์แวร์ที่ EU ต้องพึ่งพาอย่างสูง

โครงการ Bug Bounty จะเริ่มในเดือนมกราคม 2019 โดยซอฟต์แวร์แต่ละตัวมีระดับของเงินรางวัล และระยะเวลาของโครงการแตกต่างกันไป (สูงสุดคือ PuTTY ที่ 90,000 ยูโร ต่ำสุดคือ Digital Signature Services (DSS) ที่ 25,000 ยูโร) ส่วนช่องทางการรายงาน Bug Bounty จะผ่านแพลตฟอร์มที่มีอยู่แล้ว เช่น HackerOne และ Intigriti

Julia Reda เป็นสมาชิกของพรรคโจรสลัดเยอรมนี Pirate Party Germany ปัจจุบันเธออายุ 32 ปี มีผลงานโดดเด่นด้านนโยบายดิจิทัลและกฎหมายลิขสิทธิ์

ที่มา - Julia Reda, ZDNet

Get latest news from Blognone

Comments

By: -Rookies-
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 30 December 2018 - 09:57 #1089602

นี่แหละต้องสาธุ 99


เทคโนโลยีไม่ผิด คนใช้มันในทางที่ผิดนั่นแหละที่ผิด!?!

By: Nozomi
ContributorWindows PhoneAndroidSymbian
on 30 December 2018 - 12:53 #1089622
Nozomi's picture

ทำไมบ้านเรา สมาชิกสภา ไม่มีแบบนี้

By: IDCET
Contributor
on 30 December 2018 - 13:19 #1089629 Reply to:1089622

ผมว่าไม่มีทาง ถ้ายังอยู่วนเวียนกันแบบในตอนนี้อยู่นะครับ อาจเป็นว่าต้องเกิดใหม่ถึงจะเป็นความเปลี่ยนแปลงครับ

By: 9rockky
AndroidIn Love
on 30 December 2018 - 15:48 #1089639 Reply to:1089622

สภาเราถูกผูกขาดจากคนที่ปล้นอำนาจประชาชนไปแล้ว
โครงการแบบนี้ เอกชนช่วยกันทำเองดูจะเป็นไปได้มากกว่า

By: Hadakung
iPhoneWindows PhoneAndroidWindows
on 31 December 2018 - 20:32 #1089697 Reply to:1089622

อันนี้ไม่ใช่ระดับประเทศนะครับ ระดับร่วมกันเกือบทั้งทวีป ผมคิดว่าจ้อดีของการร่วมกันของ EU คือจะร่วมกันคิดเพื่อปนะชาชนยิ่งขึ้นและลดคำว่าความมั่นคงของประเทศลง ผลก็จะออกมาเป็นแบบนี้

ปล.แต่ก็ฝันว่าไทยจะไปได้แบบนี้ แต่ดูลุงฉุนแล้วยาก...

By: toooooooon
iPhoneWindows PhoneAndroidBlackberry
on 2 January 2019 - 14:24 #1089827 Reply to:1089622

ซอฟแวร์ที่ใช้ อิง windows แบบเถื่อนๆ เลยไม่ได้สนใจกระมังครับ

By: whitebigbird
Contributor
on 30 December 2018 - 12:54 #1089623
whitebigbird's picture

สร้างสรรค์มาก

By: syootakarn
iPhoneWindows PhoneAndroidBlackberry
on 2 January 2019 - 15:40 #1089841
syootakarn's picture

แก้ปัญหา Filezilla Client มี Trojan แถมมาให้ด้วยเป็นเรื่องแรกเลย