Tags:
Node Thumbnail

ไมโครซอฟท์ชี้ ถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลจะต้องออกกฎหมายเพื่อกำกับดูแลเทคโนโลยีจดจำใบหน้า ที่เห็นได้ชัดว่าเริ่มจะถูกนำไปใช้ในทางที่แย่ลงโดยเฉพาะการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

ไมโครซอฟท์ชี้ว่าตอนนี้เทคโนโลยีกำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นเท่านั้น และรัฐควรเริ่มมีกฎควบคุมภายในปี 2019 เพราะหากปล่อยให้มีการใช้ในทางไม่ดีไปอีกหลังจากนี้การกลับมากำกับดูแลก็จะยากแล้ว โดยข้อเสนอการกำกับดูแล ไมโครซอฟท์ระบุให้ทุกบริษัทมีความรับผิดชอบพื้นฐานร่วมกัน จะได้ไม่ต้องแข่งขันตามความต้องการตลาดไปเสียทุกอย่างเพื่อความอยู่รอดและมี 3 ประเด็นที่รัฐควรตระหนักและจัดการคือ

No Description

  • การเลือกปฎิบัติ: ระบบจดจำใบหน้าที่แม่นยำเฉพาะกับคนบางกลุ่มสร้างความไม่เท่าเทียมในการใช้บริการต่างๆ ไมโครซอฟท์เสนอให้มีการควบคุมให้ผู้พัฒนาต้องเปิดเผยข้อจำกัดของเทคโนโลยีของตัวเอง และข้อจำกัดนั้นต้องตรวจสอบจากภายนอกได้ด้วย
  • ความเป็นส่วนตัว: การใช้งานเทคโนโลยีจดจำใบหน้าอย่างหนักจะนำไปสู่การละเมิดความเป็นส่วนตัวของประชาชนได้ ไมโครซอฟท์เสนอให้บังคับให้ผู้ที่นำเทคโนโลยีไปใช้ต้องแจ้งว่านำข้อมูลใบหน้าไปใช้อะไรบ้าง และเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ไม่ยินยอมต่อการใช้งาน
  • การละเมิดสิทธิมนุษยชน: การใช้เทคโนโลยีโดยรัฐทำให้สามารถติดตามบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่ง และไมโครซอฟท์ระบุว่ารัฐควรจำกัดการใช้งานของตัวเอง โดยหากต้องการติดตามใครด้วยเทคโนโลยีจดจำใบหน้า จำเป็นต้องมีหมายศาลหรือใช้เฉพาะกรณีฉุกเฉินร้ายแรง

แม้จะแสดงความกังวลหลายอย่าง แต่ไมโครซอฟท์ก็ยกตัวอย่างโอกาสที่มาพร้อมเทคโนโลยีว่า ตำรวจอินเดียสามารถใช้เทคโนโลยีดังกล่าวระบุตัวเด็กหายได้ 3,000 คนได้ใน 4 วัน, ใช้เทคโนโลยีจดจำใบหน้าในการระบุตัวคนผ่านรูปถ่ายในสงคราม ช่วยให้รู้ว่าทหารแต่ละคนเป็นใคร เป็นต้น

ไมโครซอฟท์กำหนดหลักการ 6 ข้อเพื่อจัดการกับปัญหาการใช้เทคโนโลยีจดจำใบหน้าในทางที่ผิด และจะนำไปปรับใช้ในองค์กรให้เกิดผลภายในสิ้นสุดปี 2019

  • Fairness พัฒนาเทคโนโลยีจดจำใบหน้าและปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเป็นธรรม
  • Transparency จัดทำเอกสาร บอกความสามารถและข้อจำกัดของเทคโนโลยีจดจำใบหน้าเพื่อความโปร่งใส
  • Accountability ให้ลูกค้าของไมโครซอฟท์ นำเทคโนโลยีไปใช้อย่างมีความรับผิดชอบ ป้องกันไม่ให้กระทบต่อคน และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
  • Nondiscrimination ห้ามให้ใครนำเทคโนโลยีไมโครซอฟท์ไปใช้ในเรื่องผิดกฎหมาย
  • Notice and consent ไมโครซอฟท์จะส่งเสริมให้ลูกค้าที่นำเทคโนโลยีไปใช้ต้องให้คำแนะนำแก่คนทั่วไป และได้รับการยินยอมหากต้องใช้เทคโนโลยีจดจำใบหน้า
  • Lawful surveillance ไมโครซอฟท์สนับสนุนการคุ้มครองเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตย และจะไม่ใช้เทคโนโลยีจดจำใบหน้าไปในทางที่ทำให้เสรีภาพเหล่านี้ตกอยู่ในความเสี่ยง

ที่มา - Microsoft

Get latest news from Blognone

Comments

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 14 December 2018 - 14:20 #1087117
panurat2000's picture

จะได้ไม่ต้องแข่งขันตามความต้องการตลาดไปเสียทุกอย่างเพื่อความอยู่รอด โดย ความเสี่ยง และมี 3 ประเด็น

เพื่อความอยู่รอด โดย ความเสี่ยง ?

ให้ผู้พัฒนาต้องเปิดเผยข้อจขำกัดของเทคโนโลยีของตัวเอง

ข้อจขำกัด ?

การใช้งานเทคโนโนโลยีจดจำใบหน้าอย่างหนักเป็นการละเมิด

เทคโนโนโลยี ?

ทำให้สามารถติตามบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่ง

ติตาม ?

บอกข้อความสามารถและข้อจำกัดของเทคโนโลยีจดจำใบหน้า

ข้อความสามารถ ?

ไมโครซอฟท์จะส่งเสริมให้ลูกค้าต้องให้คำแนะนำและได้รับการยินยอม

ลูกค้าต้องให้คำแนะนำ ?

By: singhalnw on 14 December 2018 - 19:13 #1087214 Reply to:1087117

ผมว่ามันก็เหมือน user, password ทำไมถึงต้องมาแข่งขันกัน เพราะมันก็คือใช้ในการยืนยันตัวตน เช่น รหัสคนทั่วไปทำไมถึงต้องโดนแฮกง่ายกว่ารหัสของคนรวยที่จ่ายเงินมากกว่า ไรแบบนี้มั่งถ้าตีความ

By: kanchen
AndroidUbuntu
on 14 December 2018 - 15:03 #1087129

ถ้าเอาไปใช้ที่เกาหลีใต้จะแยกออกไม่เนีย หน้าเหมือนกันทั้งประเทศ 555

By: Garlamare
iPhoneAndroidWindowsIn Love
on 14 December 2018 - 15:14 #1087133 Reply to:1087129

คอมเมนท์ไม่น่ารักเลยนะครับ

By: tom789
Windows Phone
on 14 December 2018 - 15:16 #1087136 Reply to:1087133

จริง คห ไม่น่ารัก

By: ZeaBiscuit
iPhoneAndroidUbuntuWindows
on 14 December 2018 - 15:56 #1087145 Reply to:1087136
ZeaBiscuit's picture

ไม่น่ารักยังไงครับ ผมก็เห็นด้วยนะ ว่าเกาหลีหน้าเหมือนกันจริงๆ

By: lllNoaHlll
iPhone
on 14 December 2018 - 17:58 #1087190 Reply to:1087145

เป็นความเห็นที่มีความเหยียดอยู่มั้งครับ
อะไรที่่เหมารวมชาติพันธุ์ มันก็มองเป็นการเหยียดได้หมด

By: ZeaBiscuit
iPhoneAndroidUbuntuWindows
on 14 December 2018 - 21:54 #1087238 Reply to:1087190
ZeaBiscuit's picture

คือผมอ่านแล้ว ไม่ได้มีความรู้สึกว่าเจ้าของความเห็น "เหยียด" เลยครับ

ลองยื่นไปให้แฟนอ่าน แฟนก็ไม่ได้รู้สึกไปในทางลบ

ผมเลยสงสัยว่า ความเห็นของเจ้าของความเห็นนี้ มันไม่น่ารักยังไง

By: alonerii
AndroidUbuntuWindows
on 14 December 2018 - 22:19 #1087246 Reply to:1087238

มันเหยียดเพราะคุณเหมารวมว่าประเทศเขาต้องศัลยกรรรมหมดไงครับ เหมือนที่คนไทยบางคนคิดว่า ผญ ญี่ปุ่นต้องเล่นเอวี แล้วก็ชอบเอาศัพท์ในหนังเอวีไปใช้หยอกล้อกับผู้หญิงญี่ปุ่นนั่นแหละ พฤติกรรมความคิดเหมารวมแบบนี้สำหรับผมเรียกไม่น่ารักและไม่ควรพิมพ์ครับ

แต่ก็พอเข้าใจได้ว่าบ้านเรามันเคยชินกับการ bully เป็นเรื่องปกติ บางคนก็เลยมองว่าความเห็นแบบนี้ไม่เป็นอะไร

By: ZeaBiscuit
iPhoneAndroidUbuntuWindows
on 15 December 2018 - 08:42 #1087292 Reply to:1087246
ZeaBiscuit's picture

ที่คิดว่าเหยียดมีนคือ "ใจ" ของคุณหรือเปล่า ?

ไม่มีใครชินกับการ bully หรอก อีกแหละ "ใจ" ของคุณหรือเปล่า ที่ชิน ?

เพราะจากตัวหนังสือของเจ้าของความเห็น ผมไม่เห็นว่ามันสื่อไปในทางลบ แต่คุณเห็นว่าสื่อไปในทางลบ มันเพราะ "ใจ" คุณหรือเปล่า ? มันไม่ใช่ fact นะ

By: KuLiKo
ContributoriPhoneWindows PhoneAndroid
on 15 December 2018 - 09:57 #1087299 Reply to:1087292
KuLiKo's picture

ถ้าไทยโดนเหมารวมว่าผู้หญิงทุกคนเป็นโสเภณีคุณก็อย่าไปโกรธเค้าแล้วกันครับ เพราะเค้าก็ใช้ตรรกะเหมารวมเหมือนกัน

By: Configuleto
AndroidWindows
on 16 December 2018 - 02:04 #1087401 Reply to:1087292
Configuleto's picture

... เป็นไงครับ รดชาดของการโดนเหมารวมว่า 'คนไทยเป็นพวกชินกับการ bully เป็นเรื่องปกติ' เข้า

ครัฟ สรุปนั่นแหละประเด็นทั้งหมด ที่ว่าเป็นคำกล่าวไม่น่ารัก ไม่รู้เป็นฝ่ายโดนบ้างจะทำให้เข้าใจบ้างไหม

ยิ่งเมื่อพูดถึง stereotype ดังๆว่าคนเกาหลีใต้ทำศักยกรรมจนหน้าตาเหมือนกันหมด มันก็ออกจะไปทางไม่ดีมากกว่า

By: ZeaBiscuit
iPhoneAndroidUbuntuWindows
on 17 December 2018 - 00:20 #1087510 Reply to:1087401
ZeaBiscuit's picture

ไม่รู้สึกอะไรเลยครับ เพราะมันเป็น opinion ไม่ใช่ fact (เหมือนที่บอกหน้าเหมือนกัน มันก็ opinion แต่มองได้ทั้งบวกและลบ แต่คนแถวนี้สงสัยคิดลบกันจนชิน)

ผมละขำบางความเห็น ขอพอละละกันนะครับ อยากคิดอะไร ก็ตามลำบากท่านเลย

ถ้าคิดลบ มันก็มองอะไรเป็นลบหมดแหละครับ

By: Configuleto
AndroidWindows
on 17 December 2018 - 22:20 #1087663 Reply to:1087510
Configuleto's picture

ว้า นึกว่าจะช่วยให้เข้าใจ

ผมเลยสงสัยว่า ความเห็นของเจ้าของความเห็นนี้ มันไม่น่ารักยังไง

ขึ้นมาบ้าง ผมคิดไปเองว่าคุณอยากจะเข้าใจ opinion อีกมุม กลับโดยขำใส่ซะละ

¯\_(ツ)_/¯

By: hail_to_the_thief
iPhone
on 16 December 2018 - 01:28 #1087399 Reply to:1087246

เอ.. เวลาคุณพูดว่า “...บ้านเรามันเคยชินกับการ bully เป็นเรื่องปกติ…” แบบนี้มันก็คือเหมารวมหรือเปล่าครับ?

By: IDCET
Contributor
on 14 December 2018 - 18:27 #1087201 Reply to:1087145

เป็นความเห็นเหยียดเชื่อชาติครับ เพราะไปพูดเหมารวมว่าคนเกาหลีเป็นชาติแห่งศัลยกรรมโดยเฉพาะใบหน้า

ซึ่งเรื่องล้อเลียนเกิดขึ้นเนื่องจากปัญหาด้านพันธุกรรม, เชื้อชาติ และเค้าโครงใบหน้าจากบรรพบุรุษของคนเกาหลีทำให้หน้าตาดูไม่ดีหรือไม่สวยในสายตาพวกเขาจึงต้องไปทำศัลยกรรมให้ดูดีและสวย

แต่อย่าลืมว่าไม่ใช่ทุกคนที่ทำศัลยกรรม ไม่ใช่ทุกคนที่มีหน้าตาไม่ดีตั้งแต่เกิด และไม่ใช่ทุกคนที่ทำศัลยกรรมหน้าเหมือนกันนะครับ เป็นสิทธิส่วนบุคคลของเขา ไม่ควรเอามาล้อเลียนและเหมารวมครับ


ความล้มเหลว คือจุดเริ่มต้นสู่ความหายนะ มีผลกระทบมากกว่าแค่เสียเงิน เวลา อนาคต และทรัพยากรที่เสียไป - จงอย่าล้มเหลว

By: Orion
Windows PhoneAndroidWindows
on 14 December 2018 - 19:50 #1087219 Reply to:1087201
Orion's picture

มันเป็นเรื่องการจำแนกใบหน้าด้วยครับ คนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันจะจำแนกหน้าตาคนกลุ่มเดียวกันได้ดีกว่าคนที่อยู่นอกกลุ่ม ยกตัวอย่างก็เช่น คนทางตะวันตกก็เห็นว่าคนเอเชียหน้าเหมือนๆกัน ในอีกมุมนึงคนเอเชียก็แยกหน้าตาคนตะวันตกยากเหมือนกัน อย่างเกาหลีนี่ผมดูผ่านๆก็รู้สึกว่าหน้าคล้ายๆกันเหมือนกันเพราะไม่ได้พบเจอบ่อย แต่อย่างบางคนในไทยที่ดูซีรีย์เกาหลีหรือไปเที่ยวเกาหลีบ่อยๆก็อาจจะแยกหน้าตาคนเกาหลีได้ดีกว่า
https://www.sciencedaily.com/releases/2010/01/100126111953.htm

https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2016/10/21/the-awkward-thing-that-happened-when-scientists-asked-a-computer-to-tell-asian-faces-apart/?noredirect=on&utm_term=.ded51684b95c

By: sdc on 15 December 2018 - 07:48 #1087282 Reply to:1087201

คนไทยบางคน และส่วนมากด้วย ชอบเหยียดเพื่อให้ตัวเองดูดี ดูสูงส่ง และเพื่อกลบจุดบกพร่องของตัวเอง

By: Soliarym
Windows
on 14 December 2018 - 19:09 #1087213 Reply to:1087129
Soliarym's picture

อันนี้ ผมมีคำถามนึงครับ ถ้าจะกล่าวถึงเรื่องนี้โดยไม่เป็นการเหยียด หากปลี่ยนคำพูดเป็น "ถ้าเอาไปใช้กับคนเกาหลีใต้ที่ผ่านการศัลย์กรรมใบหน้ารูปแบบเทรนด์นิยม จะแยกออกหรือไม่ เพราะทำออกมาใบหน้าจะคล้ายกันอยู่หลายส่วน" ถ้าพูดแบบนี้จะถือว่าโอเคมั้ยครับ ?

By: IDCET
Contributor
on 14 December 2018 - 19:16 #1087215 Reply to:1087213

โอเคกว่าพูดเหยียดแบบเหมารวมครับ


ความล้มเหลว คือจุดเริ่มต้นสู่ความหายนะ มีผลกระทบมากกว่าแค่เสียเงิน เวลา อนาคต และทรัพยากรที่เสียไป - จงอย่าล้มเหลว

By: Configuleto
AndroidWindows
on 14 December 2018 - 19:18 #1087216 Reply to:1087213
Configuleto's picture

ก็โอเคนะครับ เพราะคำพูดมีบริบทชัดเจน ขอบเขตหมายความระดับใด

ท้ายสุดแล้วเรื่องการพูดอะไรละเอียดอ่อนแบบนี้ ทั้งหมดทั้งมวลขึ้นอยู่ที่ context นั่นแหละครับ

By: alonerii
AndroidUbuntuWindows
on 14 December 2018 - 22:19 #1087245 Reply to:1087129

ตอบผิดที่