Tags:
Node Thumbnail

โลกของ .NET ตอนนี้แยกเป็น .NET Standard (ตัวสเปก) กับ implementation อีกสามสายคือ .NET Core (โอเพนซอร์ส), .NET Framework (ไม่โอเพนซอร์ส), Xamarin (สำหรับเขียนแอพมือถือ)

ล่าสุดไมโครซอฟท์ประกาศออก .NET Standard เวอร์ชัน 2.1 ที่จะกลายเป็นเป้าหมายให้ .NET เวอร์ชันต่างๆ พัฒนาฟีเจอร์ตามในระยะถัดไป

สิ่งใหม่ใน .NET Standard 2.1 มีทั้งการเพิ่ม API เก่าจาก .NET Framework ของเดิม (มีอยู่แล้วแค่ปรับให้เป็นมาตรฐานกลาง) และเพิ่ม API ใหม่ โดยฟีเจอร์ใหม่ที่น่าสนใจคือการรองรับตัวแปรแบบ Span<T> เป็นตัวแปรลักษณะเดียวกับอาร์เรย์ ที่จะช่วยปรับปรุงเรื่องประสิทธิภาพของ .NET ในภาพรวม

ไมโครซอฟท์ประกาศว่า .NET Framework เวอร์ชันหน้า 4.8 จะยังอยู่บน .NET Standard 2.0 เพื่อรักษาความเข้ากันได้ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง API อย่างมากใน .NET Standard 2.1

ส่วน .NET Core 3.0 รวมถึง Xamarin/Mono เวอร์ชันถัดไป จะพัฒนาอยู่บนสเปกของ .NET Standard 2.1 แล้ว

ไมโครซอฟท์อธิบายว่าช่วงแรกๆ ของ .NET Standard เป็นการจัดระเบียบฟีเจอร์เดิมๆ ให้เข้าเป็นมาตรฐาน และเน้นพัฒนา .NET Core ให้มีฟีเจอร์ทัดเทียมกับ .NET Framework แต่พอมาถึงตอนนี้ .NET Standard จะมุ่งหน้าไปสร้างฟีเจอร์ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีมาก่อน จึงตั้งคณะกรรมการขึ้นมารีวิวว่าจะรับฟีเจอร์ใดเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ .NET Standard บ้าง

ที่มา - Microsoft

Get latest news from Blognone

Comments

By: rattananen
AndroidWindows
on 6 November 2018 - 12:19 #1080598

ไม่ได้ใช้ .NET แต่อยากให้มีคำนวณ matrix เป็น function พื้นฐาน
รู้สึกว่ามันใช้เยอะพอๆ กับ sin, cos เลย