Tags:
Node Thumbnail

ค่ายซีพียูที่เป็นคู่แข่งกันมานานอย่าง ARM และ Intel ประกาศความร่วมมือในการพัฒนาระบบบจัดการอุปกรณ์ IoT ให้ทำงานร่วมกันได้ เพื่อรองรับอุปกรณ์ที่จะมีจำนวนมากขึ้นในอนาคต ที่จะอาศัยกุญแจในตัวฮาร์ดแวร์เพื่อยืนยันแทนการคอนฟิกอุปกรณ์ด้วยมือไปเรื่อยๆ

โดยความตกลงนี้ อินเทลจะใช้เทคโนโลยี Intel Secure Device Onboard (SDO) ของตัวเองสำหรับการยืนยันความเป็นเข้าของอุปกรณ์ เช่น ลูกค้าที่ซื้อหลอดไฟต่ออินเทอร์เน็ตมาจำนวนมากๆ สามารถอัพโหลดกุญแจของตัวเองเข้าไปในอุปกรณ์เพื่อแสดงความเป็นเข้าของ โดยกระบวนการเช่นนี้ใช้งานในระบบ IoT เป็นเรื่องปกติ แต่ Intel SDO สร้างกระบวนการเปลี่ยนมือความเป็นเจ้าของอุปกรณ์ที่ปลอดภัย และชัดเจนกว่า และสามารถทำงานได้กับแพลตฟอร์มหลากหลาย

หลังจากที่อุปกรณ์ถูกประกาศความเป็นเจ้าของด้วย SDO แล้ว จะสามารถเชื่อมต่อกับระบบจัดการอุปกรณ์ Pelion Device Management ของ ARM ได้

รายละเอียดความร่วมมือจะเผยแพร่อีกครั้งในงาน ARM TechCon และจะมีการส่งมอบตัวอย่างให้ลูกค้าพร้อมกับรับฟังความเห็นต่อไป

ที่มา - Intel

No Description

Get latest news from Blognone