Tags:
Node Thumbnail

แหล่งข่าวจากประเทศจีนที่ไม่ระบุชื่อเปิดเผยว่า ชิปประมวลผล Exynos รุ่นใหม่ของซัมซุงจะมีหน่วยประมวลผลพิเศษ Neural Processing Unit (NPU) สำหรับงานประมวลผล AI มาด้วย อาจเริ่มใช้กับสมาร์ทโฟนเรือธง Galaxy S10 เป็นรุ่นแรก

ข้อมูลดังกล่าวเป็นการค้นพบจากโปรไฟล์บน LinkedIn ของอดีตวิศวกรด้านออกแบบอาวุโสของซัมซุงที่ระบุถึงงานออกแบบ NPU รุ่นที่สอง แต่รายละเอียดต่างๆ ยังไม่มีรายงานเพิ่มเติมในตอนนี้

อย่างไรก็ตามจากข้อมูลที่ระบุว่าเป็น NPU รุ่นสอง นั่นอาจหมายถึงว่าซัมซุงเคยพัฒนา NPU รุ่นแรกมาก่อนแล้ว แต่ยังไม่นำมาใช้งาน ซึ่งเว็บไซต์ SamMobile คาดการณ์ว่าชิป Exynos รุ่นใหม่จะเปิดตัวก่อนสิ้นปี 2018 และจะถูกบรรจุมากับ Galaxy S10 เป็นรุ่นแรกของซัมซุง รวมถึงใช้กับ Galaxy Note รุ่นใหม่ด้วย

ที่มา : SamMobile

No Description
ภาพจาก Samsung

Get latest news from Blognone