Tags:
Node Thumbnail

องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้จัดทำ ICD-11 ซึ่งหมายถึงบัญชีจำแนกทางสถิติระหว่างประเทศของโรคและปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้อง หรือที่เรียกกันโดยย่อว่า ICD (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) ฉบับที่ 11 ซึ่งนับเป็นฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด โดยบัญชีฉบับใหม่นี้มีจุดที่น่าสนใจคือระบุถึงอาการติดเกมว่าเป็นความผิดปกติทางสุขภาพจิตอย่างหนึ่งด้วย

องค์การอนามัยโลกได้ให้การจำกัดความหมายของ "อาการติดเกม" หรือ "Gaming Disorder" ไว้ดังนี้

รูปแบบพฤติกรรมการเล่น "เกมดิจิทัล" หรือ "วิดีโอเกม" ที่เกิดการด้อยความสามารถในการควบคุมการเล่น, โดยค่อยๆ ให้ความสำคัญต่อการเล่นเกมเหนือกว่าการทำกิจกรรมอย่างอื่น จนถึงระดับที่ว่าการเล่นเกมกลายเป็นเรื่องที่มีลำดับชั้นสำคัญกว่าเรื่องราวอื่นใดและกิจวัตรทั้งหมด, และมีรูปแบบพฤติกรรมเช่นนี้อย่างต่อเนื่องทั้งยังยกระดับความรุนแรงของรูปแบบเพิ่มมากขึ้น แม้ว่าจะเกิดผลกระทบในทางลบตามมาจากรูปแบบพฤติกรรมดังกล่าว โดยรูปแบบพฤติกรรมที่ว่านี้ส่งผลเสียอย่างมีนัยสำคัญต่อบุคลิกลักษณะเฉพาะบุคคล, ครอบครัว, สังคม, การศึกษา, การประกอบอาชีพ หรือการทำกิจกรรมและความสามารถด้านอื่น รูปแบบพฤติกรรมการเล่นเกมนี้อาจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง หรือเกิดขึ้นเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งโดยเกิดซ้ำ พฤติกรรมการเล่นเกมและอาการบ่งชี้อื่นที่เกี่ยวข้องจะต้องปรากฏให้เห็นนานไม่น้อยกว่า 12 เดือน จึงจะถือว่าเป็นอาการติดเกม อย่างไรก็ตามระยะเวลาดังกล่าวอาจน้อยกว่านั้นได้หากอาการที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดปรากฏให้เห็นและมีอาการที่แสดงออกมาอย่างรุนแรง

Dr. Shekhar Saxena ผู้อำนวยการฝ่ายสุขภาพจิตขององค์การอนามัยโลกระบุว่าองค์การอนามัยโลกได้ตอบรับคำขอให้กำหนดอาการติดเกมถูกจัดเข้าในบัญชีอาการผิดปกติเกี่ยวกับสุขภาพจิตโดยอ้างอิงตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เกิดกระบวนการวางแผนการรักษาและบำบัดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

ทั้งนี้มีผู้คนในแวดวงวิชาการแพทย์อีกหลายฝ่ายที่ออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องอาการติดเกม โดยส่วนหนึ่งกล่าวว่าป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องระบุอาการติดเกมนี้ให้ได้ตั้งแต่เนิ่นๆ เพราะโดยมากมักพบในวัยรุ่นและผู้ใหญ่ซึ่งมักไม่ตระหนักว่าตนเองตกอยู่ในสภาวะผิดปกติที่จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือ

Dr. Henrietta Bowden-Jones โฆษกของ Britain’s Royal College of Psychiatrists กล่าวว่าอาการติดเกมสามารถแก้ไขได้โดยการบำบัดทางจิตวิทยา หรือในบางกรณีก็อาจใช้ยาช่วยได้

อีกด้านหนึ่ง Dr. Mark Griffiths ศาสตราจารย์จาก Nottingham Trent University ผู้ทำการวิจัยค้นคว้าเกี่ยวกับอาการติดเกมมานานกว่า 30 ปี ให้ความเห็นว่าการบรรจุอาการติดเกมเข้าในบัญชี ICD นั้นเป็นเรื่องสำคัญ เพราะช่วยให้การกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงการวางแนวทางรักษาเยียวยาผู้มีอาการติดเกมสามารถทำได้อย่างเหมาะสมและมีความชัดเจน ทั้งนี้ตัวเขาประเมินว่าในบรรดาผู้คนทั่วโลกที่ชื่นชอบการเล่นวิดีโอเกมนั้น แท้จริงแล้วจะมีจำนวนคนไม่ถึง 1% ที่มีลักษณะเข้าข่ายว่ามีอาการติดเกมตามคำจำกัดความขององค์การอนามัยโลก

สำหรับบัญชีจำแนกทางสถิติระหว่างประเทศของโรคและปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องนี้ เรียกได้ว่าเป็นบัญชีโรคและอาการต่างๆ ที่ถูกจำแนกไว้และได้รับการยอมรับใช้งานร่วมกันทั่วโลก โดยมีการแยกรหัสอาการและโรคต่างๆ ออกเป็นหมวดหมู่กำกับด้วยตัวอักษรและหมายเลข ซึ่งบัญชีฉบับที่ 10 ที่ใช้งานอยู่ก่อนหน้านี้ใช้เวลาในการจัดทำนาน 9 ปี และประกาศใช้มาตั้งแต่ปี 1992

ที่มา - The Japan Times

Get latest news from Blognone

Comments

By: sp on 19 June 2018 - 08:16 #1056105

แล้วนักพัฒนาเกมส์ที่ติดการพัฒนาเกมส์ นับรวมด้วยป่าว?

By: delta on 19 June 2018 - 09:54 #1056121
delta's picture

อาการติด เป็นอาการสุดโต่งทางใดทางหนึ่ง อันส่งผลเสียต่อการดำรงชีวิต..แต่หากเป็นไปเพื่ออาชีพและดำรงชีวิตที่ดี ถือว่า ไม่มีอาการติด..

By: nrml
ContributorIn Love
on 19 June 2018 - 10:20 #1056127 Reply to:1056121
nrml's picture

ติดการพนันนี่ถือว่าเข้าข่ายไหนครับ

By: ตะโร่งโต้ง
WriterAndroidWindows
on 19 June 2018 - 10:27 #1056132 Reply to:1056127
ตะโร่งโต้ง's picture

อาการติดเกมในบัญชี ICD-11 คือ 6C51 ครับ

ส่วนรหัสอาการติดการพนันคือ 6C50 ครับ ติดๆ กันเลย


ช่างไฟสมัครเล่น (- -")

By: Holy
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 19 June 2018 - 10:57 #1056142 Reply to:1056132
Holy's picture

แล้วถ้ามีอาการติดเกม Slot Machine (ไม่ได้ใช้เงินจริง) ในมือถือนี่นับเป็นอันไหนครับ?

By: osmiumwo1f
ContributorWindows PhoneWindows
on 19 June 2018 - 11:05 #1056149 Reply to:1056142
osmiumwo1f's picture

น่าจะติดพนันหรือไม่ก็ติดเกม (และติดพนัน) ครับ

By: errin on 19 June 2018 - 16:01 #1056212 Reply to:1056142

ถ้าติดกาชานี่ทั้งเกมทั้งพนันเลยสินะครับ

By: titleds
AndroidUbuntuWindows
on 19 June 2018 - 11:18 #1056152 Reply to:1056127

ติดการพนันถูกบัญญัติเป็นอาการทางจิตมานานแล้วครับ
ต้องบอกว่าติดเกมมีความใกล้เคียงกับติดการพนันเพราะมีความใกล้ชิดในแง่กลไกของการเกิดโรคและแง่พยาธิสภาพในสมอง

By: terdsak.s on 19 June 2018 - 10:44 #1056135

เพื่อนผมไม่ติดเกมแต่ติดอีกอย่างหนึ่งแทน เมื่อไหร่ WHO จะเอาเข้าข่ายสักที
ติดแล้วกับเพื่อนกับฝูงไม่เอาแล้ว

By: Holy
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 19 June 2018 - 10:54 #1056140 Reply to:1056135
Holy's picture

ติดแฟน?

By: peakna
Android
on 19 June 2018 - 11:38 #1056154 Reply to:1056135
peakna's picture

ติดอ่าง ใช่ป่าว...

By: จักรนันท์ on 22 June 2018 - 08:37 #1056689 Reply to:1056135

ติดเงินสินะครับ

By: tuttap
Android
on 19 June 2018 - 11:00 #1056144
tuttap's picture

ติดแฟนมากครับ วันๆไม่กินอะไร ทำแต่นา

By: devilblaze
iPhoneAndroidWindows
on 19 June 2018 - 13:13 #1056179
devilblaze's picture

แบบนี้อาการ one more turn ของผู้เล่น civ จะเข้าข่ายอาการป่วยไหม

เหมือนมันเป็นอาการเรื้อรังที่ทำให้ผู้เล่นทรมานร่างกายตัวเองต่อไป

By: Krit04
iPhoneWindows
on 19 June 2018 - 14:17 #1056195
Krit04's picture

ในวันที่ฉันป่วย... ? ยอมรับก็ได้ครับ

By: zerocool
ContributoriPhoneAndroid
on 19 June 2018 - 16:33 #1056219
zerocool's picture

ผมก็ติดเกมนะผมว่า


That is the way things are.